Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Edycja 2022

news.png

Ocena formalna ofert złożonych w konkursie NOWEFIO na rok 2022 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu NOWEFIO.

 

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

  • – NOWEFIO: na 2103 oferty złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 21 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

  • – drogą pocztową;
  • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
  • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2022.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Podsumowanie naboru w ramach konkursu na rok 2022 w ramach Rządowego Programu NOWEFIO.

12 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór ofert w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursie podczas naboru trwającego od 6 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

 

NOWEFIO 2022

W trakcie naboru wpłynęło 2103 oferty na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 465 829 255,12 zł.

W tym w:

  • – Priorytecie 2: 1680 ofert;
  • – Priorytecie 3: 259 ofert;
  • – Priorytecie 4: 164 oferty.

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest wiosną br. (marzec-kwiecień).

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłaszanym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
2.
Priorytet 2.

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

3.
Priorytet 3.

Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

4.
Priorytet 4.

Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

 

Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00.

 

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 06.12.2021 – 12.01.2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

 

Poniżej tabela z informacjami o planowanych webinarach w ramach konkursu:

 

Materiały pomocnicze:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare