Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 5

news.png

Wsparcie doraźne

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PRIORYTET 5 – EDYCJA 2022

 

Nabór w ramach edycji 2022 PROO 5 trwał od 2021-02-28, od godziny 14:00. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł na:

 

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Na realizację dotacji w ramach konkursu zaplanowano 3 000 000 zł.

 

Nabór trwał do 20 września 2022 roku i został wstrzymany ze względu na wykorzystanie dostępnej alokacji. Złożonych zostało 1528 wniosków. W tym w ramach poszczególnych ścieżek:

 

  • 1308 – POMOC DORAŹNA,
  • 174 – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • 46– CZŁONKOSTWO.

 

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie na podstawie której do dofinansowania przeznaczono 336 wniosków na łączną kwotę 2 998 525,51 zł, w tym w podziale na poszczególne ścieżki:

 

  • 2 838 998,93 zł – POMOC DORAŹNA,
  • 116 671,93 zł – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • 42 854,65 zł – CZŁONKOSTWO.

 

Liczba udzielonych dotacji w podziale regionalnym przedstawia się następująco:

 

Województwo Liczba dotacji
dolnośląskie 26
kujawsko-pomorskie 16
lubelskie 22
lubuskie 5
łódzkie 16
małopolskie 39
mazowieckie 61
opolskie 2
podkarpackie 39
podlaskie 11
pomorskie 18
śląskie 28
świętokrzyskie 8
warmińsko-mazurskie 12
wielkopolskie 20
zachodniopomorskie 13

 

Na rok 2023 zaplanowana został kolejna edycja Priorytetu 5 PROO.

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Priorytet 5 - Edycja 2022.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5 – edycja 2022.

 

W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5 – edycja 2022, 30 listopada 2022 roku, następuje zakończenie naboru wniosków w ramach Programu.

 

Na rok 2023 zaplanowana została kolejna edycja Priorytetu 5 PROO.

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Priorytet 5 - Edycja 2022.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5 – edycja 2022.

 

W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5 – edycja 2022, 20 września 2022 roku, godzina 15:00 następuje wstrzymanie naboru wniosków w ramach Programu.

 

Nabór zostaje wstrzymany z możliwością wznowienia.

 

W najbliższych dniach opublikowane zostaną ostatnie listy podmiotów dofinansowanych w ramach edycji 2022.

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 

1) pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

 

2) pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

 

3) pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 15.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Więcej informacji do pobrania

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare