Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Edycja 2022

news.png

24 listopada, podczas pierwszego dnia konferencji dorocznej NIW-CRSO – która w tym roku odbyła się pod hasłem „5 lat NIW. Nowe szanse dla trzeciego sektora” – ogłoszono laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. społeczeństwa obywatelskiego.

 

Nagrody zostały przyznane przez składającą się z 13 osób Kapitułę Konkursu, której przewodniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

Na konkurs wpłynęło 17 prac magisterskich i 11 rozpraw doktorskich. Przyznając nagrody, Kapituła brała pod uwagę merytoryczną jakość prac, ich nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

 

W kategorii „Najlepsza praca magisterska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” przyznano następujące nagrody:

 

I miejscemgr Sebastian Medoń, tytuł pracy: „Kontrowersje wokół zjawiska smogu. Rola aktywistów (oraz ich sprzymierzeńców) w konstytuowaniu wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”, uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, promotor: dr hab. Jacek Gądecki

 

II miejscemgr Dariusz Kotlarz, tytuł pracy: „Znaczenie kompetencji przedsiębiorczych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi w Polsce”, uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK

 

III miejscemgr Magdalena Kożuch, tytuł pracy: „Gospodarka finansowa organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”, uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, promotor: dr Aneta Wszelaki

 

W kategorii „Najlepsza rozprawa doktorska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” przyznano następujące nagrody:

 

I miejsce ex aequo:

dr Emilia Jakubowska, tytuł pracy: „Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej”, uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku, promotor: dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB

oraz

dr Krzysztof Jamroży, tytuł pracy:  „Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego”, uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski, promotor: ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR

 

III miejscedr Emilia Lewicka-Kalka, tytuł pracy: „Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad seniorów w Polsce”, uczelnia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, promotor: prof. dr hab. Adam A. Zych, promotor pomocniczy: dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

 

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 r. i nie brali udziału we wcześniejszej edycji Konkursu.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie są określone w Regulaminie, który jest udostępniany wraz z ogłoszeniem nowej edycji konkursu.
Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2022 r., korzystając z Formularza zgłoszenia i Wzoru zaświadczenia. Wymagane jest również wypełnienie i nadesłanie Kwestionariusza osobowego dla uczestników.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare