Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Rada Narodowego Instytutu Wolności

news.png

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących NIW-CRSO. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

 

Pierwsze posiedzenie Rady NIW-CRSO pierwszej kadencji odbyło się 21 lutego 2018 r.

Kompetencje Rady NIW-CRSO

  • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności NIW-CRSO,
  • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego NIW-CRSO,
  • opiniowanie projektu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • opiniowanie końcowego sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • opiniowanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie NIW-CRSO,
  • opiniowanie projektu regulaminu NIW-CRSO,
  • zatwierdzanie regulaminów konkursów ofert,
  • wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem powyżej 200 000 zł przez Dyrektora NIW-CRSO.
Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare