Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Uniwersytety Ludowe

line_nasze_programy.png
logo

Uniwersytety Ludowe

18 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

Jest to pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych. Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje 4 priorytety:

1.
Priorytet 1 Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne

Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.

2.
Priorytet 2 Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych

Dotacje otrzymują organizacje obywatelskie, planujące uruchomić nową placówkę, prowadzące działalność oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej oraz organizacje, które zamierzają reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.

3.
Priorytet 3 Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechnianie edukacji grundtvigiańskiej

Wsparcie dedykowane jest sieciom i federacjom organizacji obywatelskich działającym w formule uniwersytetów ludowych.

4.
Priorytet 4 Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych

Dotacje są udzielane lokalnym partnerstwom z udziałem uniwersytetów ludowych zainteresowanym tworzeniem i rozwojem oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych został zaplanowany w perspektywie długofalowej na lata 2020 – 2030. Każdego roku na realizowane w jego ramach działania przewidziano ponad 9 mln zł.

Aktualne dokumenty związane z konkursem:

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem  generator.niw.gov.pl.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare