Wykaz OPP – 1%

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku

zaktualizowany w dniu 5 listopada 2020 roku

 

plik xlsx    plik pdf    plik ods

 

Organizację można wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem nie znajdziemy danej organizacji, należy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdź następny”, ponieważ możliwe jest, że część numeru KRS lub część nazwy powtarza się w przypadku innych organizacji.

 

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Wykaz tworzymy na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2019 rok obowiązujący w 2020 roku opublikowaliśmy 12 grudnia 2019 roku.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok obowiązujący w 2021 roku upublicznimy na tej stronie do 15 grudnia 2020 roku.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wykaże, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z jej działalności nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych, Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia taką organizację w zaktualizowanym wykazie.

 

Ważne!

Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i w terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Organizację, która otrzymała status OPP w 2019 roku (do 30 listopada włącznie) automatycznie uwzględniamy wykazie za 2019 rok w 2020 roku, o ile nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. Taka organizacja jest zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 października 2020 roku (wyjątkowo termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok został przesunięty o 3 miesiące – z 15 lipca 2020 roku do 15 października 2o20 roku ze względu na epidemię COVID-19) albo do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy.

Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2019 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za 2020 rok w 2021 roku po warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 17 czerwca 2018 10:08:06
Wprowadził informację do BIP admin 17 czerwca 2018 10:08:06
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 10 listopada 2020 10:57:26