Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Dyrekcja

news.png
Wojciech Kaczmarczyk
Wojciech Kaczmarczyk
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Od 2017 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, a następnie Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. W latach 2012-2015 w Radzie Programowej PiS wspólnie z prof. P. Glińskim przygotował koncepcję programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

Przed rozpoczęciem pracy w administracji publicznej ponad 20 lat zajmował się tematyką społeczeństwa obywatelskiego pracując w organizacjach pozarządowych i realizując projekty obywatelskie. W latach 1999-2011 kierował współpracą międzynarodową w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Od 2007 roku asesor w programach edukacyjnych i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego m.in. dla Komisji Europejskiej, w Programie FIO, Programie Erasmus i funduszach norweskich. Zajmował się także tematyką społeczeństwa obywatelskiego od strony badawczej. W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie studia podyplomowe kierowania zachowaniami w organizacjach na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu i studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych na Akademii im. L. Koźmińskiego.

Michał Rulski
Michał Rulski
Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Absolwent politologii oraz europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim.Wykładowca akademicki, dziennikarz i społecznik. W 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ obronił pracę doktorską pt. ,,Soft power Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony”, uzyskując tytuł doktora nauk społecznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Był komentatorem i dziennikarzem lokalnych portali informacyjnych oraz regionalnego oddziału Telewizji Polskiej. Społecznie zaangażowany w szereg inicjatyw lokalnych oraz ogólnopolskich. W 2020 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jego główne zainteresowania to soft power, dyplomacja publiczna i dyplomacja kulturalna, teoria stosunków międzynarodowych.

Przemysław Jaśkiewicz
Przemysław Jaśkiewicz
Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doświadczenie menedżerskie zdobywał w Radio Puls w Lublinie, którego był współtwórcą i wiceprezesem, a także w firmie szkoleniowej w której przez 23 lata piastował stanowisko dyrektora administracyjnego.

Jednocześnie był zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych (NZS, Fundacja Niepodległości, BKS Lublin, Stowarzyszenie „Trzy Kropki” i inne), które realizowały różnorodne projekty, począwszy od lokalnych po międzynarodowe.

W 2016 r. odznaczony przez Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem „Pro Patria”. W lutym 2017 r. został prezesem Związku Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR). Obecnie KIPR zrzesza ponad 60 organizacji w Polsce. Związek jest dzisiaj liczącym się reprezentantem środowiska organizacji pozarządowych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Od 2016 r. był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego V i VI kadencji, a w 2019 r. ekspertem NIW-u w zakresie programów FIO, PROO 1a, 3, 4. W latach 2017 – 2020 członek Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Od 2021 r. ekspert KPRM opiniujący oferty realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Publikował artykuły na ngo.pl, aktywiusz.pl, kolobrzegwiary.pl i w kwartalniku „Kwarta”. Zakochany w Lublinie, jego zainteresowania to historia, fotografia, wideofilmowanie. Jest żonaty, ma dwóch synów.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare