Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Rekrutacja

news.png

Nowe wyzwania, ciekawe projekty?

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy. Poszukujemy kandydatek/kandydatów na różne stanowiska!

img32

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez NIW-CRSO

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.
Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@niw.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 901 225 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@niw.gov.pl.
3.
Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji z uwzględnieniem selekcji kandydatów/kandydatek oraz udostępnienia informacji publicznej.
4.
Okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat, jest konieczność podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1. Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5.
Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku informacji o niepełnosprawności, również art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
6.
Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas CV zawierającego te dodatkowe informacje.
7.
Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres iod@niw.gov.pl
8.
W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.
9.
Na Administratorze ciąży również obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 15 – 17 i 19), w związku z którym dane uczestników i uczestniczek rekrutacji, w zakresie imię i nazwisko oraz wyniki procesu rekrutacji zostaną opublikowane w Internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej NIW-CRSO. Dostęp do pełnych danych zawartych w CV będzie możliwy również na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej (na mocy art. 15 ustawy o Narodowym Instytucie Wolności).
10.
Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
11.
Każdemu kandydatowi/kandydatce przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych kandydata (co jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji) – prawo to nie ma zastosowania do opublikowania danych zwycięzcy rekrutacji w BIPie, prawo do wezwania Administratora do ograniczenia przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do wezwania Administratora do przesłania Państwa danych do innego podmiotu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12.
Ponadto każdemu kandydatowi/kandydatce przysługuje prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
13.
Dane osobowe zwycięzcy rekrutacji (w zakresie imię i nazwisko), zawarte w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu rekrutacji, będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (a więc publicznie, w Internecie) przez okres trzech miesięcy.
14.
Dane osobowe wszystkich kandydatów/kandydatek, zawarte w ich CV oraz zebrane w toku rozmów kwalifikacyjnych będą przechowywane do momentu zawarcia ze zwycięzcą rekrutacji pierwszej umowy następującej po umowie na okres próbny.
15.
W przypadku braku możliwości zawarcia takiej kolejnej umowy, dane najlepszego z pozostałych uczestników/uczestniczek posłużą do nawiązania z nim/nią kontaktu i zaproponowania współpracy.
16.
Całkowity okres przechowywania danych kandydatów/kandydatek nie przekroczy 12 miesięcy.
17.
Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny.
18.
Przy realizacji procesu rekrutacji, Administrator wspiera się pomocą firm zewnętrznych świadczących usługi (należących do kategorii odbiorców): pośrednictwa pomiędzy pracodawcą, a kandydatem; usługi poczty elektronicznej; usługi hostingu danych; usługi administracji infrastrukturą IT.
19.
W przypadku zawarcia współpracy, dane zatrudnionego kandydata będzie również procesował podmiot dostawca oprogramowania kadrowo płacowego; dostawca usługi poczty elektronicznej i hostingu oraz, wyłącznie w zakresie udostępnienia obszaru przetwarzania, podmiot wynajmujący powierzchnię biurową, w której zlokalizowana jest siedziba Administratora.
20.
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
21.
Podanie przez Państwa danych podstawowych (wymienionych powyżej, w ustępie 4) jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.
22.
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu nam przeprowadzenia selekcji.
Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare