Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Konsultacje społeczne

news.png

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Konkursu Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, edycja 2020

Projekt Regulaminu Konkursu Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, edycja 2020 został przedstawiony do konsultacji publicznych w okresie od 11 września do 17 września 2020 r.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych zgłosiło 5 organizacji:

 • Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. Think-tank Wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich
 • Kaszubski Uniwersytet Ludowy
 • Katolickie Stowarzyszenie „Per aspera ad astra”
 • Przedsiębiorstwo Społeczne Warsztatowo Spółka z o.o.
 • Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

 

W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono 10 uwag.

 

Wszystkie zaproponowane uwagi zostały przedstawione przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Radzie Narodowego Instytutu Wolności, która zatwierdza każdy Regulamin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za poświęcony czas i udział w konsultacjach. Wszystkie uwagi i propozycje były pomocne w procesie przygotowania przedmiotowego Regulaminu.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2020-2030 Edycja 2020.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

 • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
 • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia ich jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi łącznie 24 000 000 zł, w tym 9 000 000 zł w 2020 r., 7 500 000 zł w 2021 r. i 7 500 000 zł w 2022 r.,
 • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane,
 • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji,
 • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

W konkursie zaplanowana jest następująca alokacja środków na poszczególne Priorytety:

Priorytet Alokacja na 2020 rok (zł) Alokacja na 2021 rok (zł) Alokacja na rok 2022 (zł)
1 5 000 000 5 000 000 5 000 000
2 2 000 000 1 000 000 1 000 000
3 1 000 000 1 000 000 1 000 000
4 1 000 000 500 000    500 000
RAZEM 9 000 000 7 500 000 7 500 000

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: ul@niw.gov.pl do 17 września 2020 r. włącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare