Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 1b

news.png

Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie PROO 1b na rok 2022 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytet 1b.

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO na rok 2022 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach konkursu:

 • PROO: na 1775 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 13 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • drogą pocztową;
 • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl;
 • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2022.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Podsumowanie naboru w ramach konkursów na rok 2022 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO.

12 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór wniosków w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wnioski w konkursach podczas naboru trwającego od 6 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

PROO 2022

W trakcie naboru wpłynęło 1775 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 795 853 749,52 zł.

W tym w:

 • Priorytecie 1a: 1505 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 735 721 199,60 zł;
 • Priorytecie 1b: 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 1 593 793,66 zł.;
 • Priorytecie 2a: 113 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 31 147 710,90 zł;
 • Priorytecie 3: 149 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 27 391 045,36 zł.

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursach. W najbliższych dniach wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest wiosną br. (marzec-kwiecień).

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

W ramach konkursu PROO 1b organizacje mogą uzyskać wsparcie na zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 800 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 800 000 zł w 2023 r. i 800 000 zł w 2024 r.

 

Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony będzie w okresie:

 

 • nabór wniosków rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00.

 

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

 

 • Regulaminem PROO 2022;
 • Podręcznikiem dla Wnioskodawców PROO 2022;
 • Najczęściej Zadawanymi Pytaniami.

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06.12.2021 – 12.01.2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Poniżej tabela z informacjami o planowanych webinarach w ramach konkursu PROO:

 

Tematyka webinaru Termin Link do rejestracji
Konkursy PROO 1b, 2a, 3 edycja 2022 2021-12-08, 13:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1b-2a-3-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkurs PROO 1a edycja 2022 2021-12-09, 13:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1a-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkursowe Q&A nr 1 2021-12-15, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-1-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 2 2021-12-22, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-2-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 3 2021-12-28, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-3-nowefio-proo/register

 

Materiały do pobrania:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare