Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 4

news.png

Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Sprawozdanie z realizacji zadania PROO 4

Przypominany o zbliżającym się obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji zadania za rok 2022.

 

W celu ułatwienia Państwu sprawozdawczości oraz przyśpieszenia weryfikacji sprawozdań prezentujemy pomoc kontekstową do sprawozdania częściowego i końcowego z realizacji zadań sfinansowanych ze środków PROO 4.
Zachęcamy do wnikliwego zapominania się z dokumentem oraz wypełnienia sprawozdania zgodnie z przedstawionymi zaleceniami.

Ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie PROO 4 na rok 2022 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytet 4.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Wyniki odwołań oceny formalnej PROO 4, edycja 2022

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO 4, edycja 2022 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Programu PROO, Priorytet 4. Wszystkie złożone wnioski i oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu na 114 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 4 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których wnioski zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

    • – drogą pocztową;
    • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl;
    • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 4 edycja 2022.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

 

Dyrektor NIW-CRSO zaprasza do udziału w konkursie w ramach Priorytetu 4 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022.

 

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 2 000 000  zł.

 

Szacunkowa alokacja na 2023 r. wynosi  2 000 000 zł.

 

Nabór wniosku w ramach konkursu prowadzony będzie od 07 marca 2022 r. od godz. 14.00 do 31 marca 2022 r. do godz. 14.00.

 

Wnioski można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Dotacji

Pytania dotyczące konkursu można zadawać pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Więcej informacji do pobrania

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare