Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 1a

news.png

Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Sprawozdanie z realizacji zadania PROO 1a

Przypominany o zbliżającym się obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji zadania za rok 2022.

 

W celu ułatwienia Państwu sprawozdawczości oraz przyśpieszenia weryfikacji sprawozdań prezentujemy pomoc kontekstową do sprawozdania częściowego i końcowego z realizacji zadań sfinansowanych ze środków PROO 1a.
Zachęcamy do wnikliwego zapominania się z dokumentem oraz wypełnienia sprawozdania zgodnie z przedstawionymi zaleceniami.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków pełnych PROO 1a

W ramach tegorocznego naboru  w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a, edycji 2022 do dofinansowania rekomendowane zostały 94 wnioski spośród 268, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu.

Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 97,5 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła 37 288 800,00 zł.

 

Poniżej znajdują się listy rankingowe.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2022 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 1a:

Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych PROO 1a

Do etapu wniosków pełnych zakwalifikowano 284 wnioski wstępne ocenione na minimum 47,5 pkt (średnia ocen ekspertów).

 

 

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 27 maja br. o godzinie 15:00 i będzie trwał do dnia 13 czerwca do godziny 15:00.

 

 

Listy wniosków znajdują się poniżej:

Wyniki odwołań oceny formalnej PROO 1a, edycja 2022

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO na rok 2022 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

 • – PROO: na 1775 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 13 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl;
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2022.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Podsumowanie naboru w ramach konkursów na rok 2022 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO.

12 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór wniosków w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wnioski w konkursach podczas naboru trwającego od 6 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

PROO 2022

W trakcie naboru wpłynęło 1775 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 795 853 749,52 zł.

W tym w:

 • – Priorytecie 1a: 1505 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 735 721 199,60 zł;
 • – Priorytecie 1b: 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 1 593 793,66 zł.;
 • – Priorytecie 2a: 113 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 31 147 710,90 zł;
 • – Priorytecie 3: 149 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 27 391 045,36 zł.

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursach. W najbliższych dniach wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest wiosną br. (marzec-kwiecień).

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 

W ramach konkursu PROO 1a organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 5 200 000 zł w 2023 r. i 5 200 000 zł w 2024 r.

Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony będzie w okresie:

 

  • – nabór wniosków rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
  • – termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00.

 

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

 

  • – Regulaminem PROO 2022;
  • – Podręcznikiem dla Wnioskodawców PROO 2022;
  • – Najczęściej Zadawanymi Pytaniami.

 

 

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06.12.2021 – 12.01.2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Poniżej tabela z informacjami o planowanych webinarach w ramach konkursu PROO:

 

Tematyka webinaru Termin Link do rejestracji
Konkursy PROO 1b, 2a, 3 edycja 2022 2021-12-08, 13:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1b-2a-3-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkurs PROO 1a edycja 2022 2021-12-09, 13:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1a-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkursowe Q&A nr 1 2021-12-15, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-1-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 2 2021-12-22, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-2-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 3 2021-12-28, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-3-nowefio-proo/register

 

Materiały do pobrania:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare