Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Otwarty konkurs ofert – FWOPP 2022

news.png

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

logo FWOPPTermin składania ofert minął  23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00.

Wyniki otwartego konkursu ofert:

Do sfinansowania wybranych zostało 78 ofert, które uzyskały pozytywną rekomendację komisji konkursowej do opiniowania ofert.

 

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do sfinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Organizacji Pożytku Publicznego i przekażą informacje o przyznanej wysokości dotacji, a także poproszą o weryfikację harmonogramów oraz kosztorysów w odniesieniu do tej kwoty.

 

W ramach konkursu organizacje złożyły 216 ofert, z których 147 spełniło wymagania formalne i zostało ocenionych pod względem merytorycznym w pięciu kryteriach określonych w ogłoszeniu konkursowym. Maksymalna ocena wynosiła 20 punktów. Ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych w tym konkursie, tj. 700 000,00 zł, sfinansowane będą oferty, które zostały ocenione między 18 a 20 punktów.

 

Karty oceny merytorycznej zostaną udostępnione organizacjom w Systemie Obsługi Dotacji.

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na realizację w 2022 roku zadania dotyczącego:

  • wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego, poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów lub
  • wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Najważniejsze założenia konkursu:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać, pisząc na adres opp@niw.gov.pl lub dzwoniąc na nr 601-901-144 (w dni robocze w godz. 08:00–15:00).

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
  • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Środki z FWOPP będą rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu będą rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty do pobrania

Niw Bip
Otwarty konkurs ofert – FWOPP 2022
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
Martyna Leciak
30 listopada, 2021 14:00
Wprowadził informację do BIP:
Martyna Leciak
30 listopada, 2021 14:00
Ostatnio modyfikował:
Martyna Leciak
29 czerwca, 2022 15:23
Historia zmian:

Zaktualizowane 2022-06-29 @ 15:23:20 [aktualna wersja] przez Martyna Leciak

Zaktualizowane 2022-04-07 @ 11:39:27 przez Martyna Leciak

Zaktualizowane 2022-04-07 @ 11:39:18 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare