Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Komitet Sterująco-Monitorujący

organizacje1.png

Komitet Sterująco-Monitorujący PROO został powołany Zarządzeniem nr 4 Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 19 marca 2019 r.

Do zadań KSM należy efektywna koordynacja realizacji Programu, w szczególności:

 • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji,
 • okresowe kontrolowanie postępu w osiąganiu celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • analizowanie wyników Programu pod kątem osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykaże znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone zostaną propozycje zmian w Programie,
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
 • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu,
 • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie ułatwiających realizację jego celów,
 • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • opiniowanie planu ewaluacji Programu,
 • opiniowanie planu komunikacji Programu.

Przedstawiciele organów administracji publicznej:

 • Marek Krawczyk – Przewodniczący Komitetu
 • Dagmir Długosz
 • Piotr Mirecki
 • Piotr Stec
 • Sebastian Zawadzki

Przedstawiciele organizacji obywatelskich rekomendowani przez Radę NIW-CRSO:

 • Wojciech Dec
 • Bartłomiej Orzeł
 • Marcin Pasierbski
 • Rafał Więckiewicz
 • Aleksander Żmuda-Trzebiatowski

Wcześniejszy Komitet pracował w następującym składzie (na podstawie Zarządzenia nr 2/2023 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO):

Przedstawiciele organów administracji publicznej:

 • Piotr Mazurek – Przewodniczący Komitetu
 • Tomasz Moliński
 • Łukasz Marcisz
 • Piotr Mierecki
 • Sebastian Zawadzki

Przedstawiciele organizacji obywatelskich rekomendowani przez Radę NIW-CRSO:

 • Wojciech Dec
 • Bartłomiej Orzeł
 • Marcin Pasierbski
 • Rafał Więckiewicz
 • Aleksander Żmuda-Trzebiatowski

Wcześniejszy Komitet pracował w następującym składzie (na podstawie Zarządzenia nr 4/2022 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO):

Przedstawiciele organów administracji publicznej:

 • Piotr Mazurek – Przewodniczący Komitetu
 • Tomasz Moliński
 • Szymon Dziubicki
 • Mariusz Bulski
 • Sebastian Zawadzki

Przedstawiciele organizacji obywatelskich rekomendowani przez Radę NIW-CRSO:

 • Wojciech Dec
 • Bartłomiej Orzeł
 • Marcin Pasierbski
 • Rafał Więckiewicz
 • Aleksander Żmuda-Trzebiatowski

Wcześniejszy Komitet pracował w następującym składzie (na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO):

Przedstawiciele administracji rządowej:

 • Szymon Dziubicki – Przewodniczący Komitetu
 • Piotr Mazurek
 • Olga Semeniuk
 • Mariusz Bulski
 • Michał Włodarczyk

Przedstawiciele organizacji obywatelskich rekomendowani przez Radę NIW-CRSO:

 • Wojciech Dec
 • Bartłomiej Orzeł
 • Marcin Pasierbski
 • Rafał Więckiewicz
 • Aleksander Żmuda-Trzebiatowski

Poprzedni Komitet pracował w następującym składzie (na podstawie Zarządzenia nr 7 Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 14 lutego 2020 r.):

Przedstawiciele administracji rządowej:

 • Radosław Podogrocki – Przewodniczący Komitetu
 • Olga Semeniuk
 • Michał Płatek
 • Piotr Mazurek
 • Krzysztof Przekwas

Przedstawiciele organizacji obywatelskich rekomendowani przez Radę NIW-CRSO:

 • Wojciech Dec
 • Bartłomiej Orzeł
 • Marcin Pasierbski
 • Rafał Więckiewicz
 • Aleksander Żmuda-Trzebiatowski
Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare