Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 2b

news.png

Kapitały żelazne - Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych

Ocena formalna nr 3 wniosków PROO złożonych w ramach Priorytetu PROO 2b edycja 2023-2025.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że przeprowadzono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030, Priorytet PROO 2b edycja 2023-2025.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu na dzień 3 kwietnia 2024 r. złożono 1 wniosek w Systemie Obsługi Dotacji, który nie spełnił kryteriów formalnych.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana Organizacji na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursów Organizacjom, których oferty/wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2023.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Wyniki oceny merytorycznej nr 2 wniosków PROO 2b edycja 2023-2025

Poniżej znajduje się lista rankingowa dotycząca wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru PROO 2b edycja 2023-2025.

 

Karty ocen złożonych wniosków zostaną udostępnione poprzez System Obsługi Dotacji.

Ocena formalna nr 2 wniosków PROO złożonych w ramach Priorytetu PROO 2b edycja 2023-2025.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że przeprowadzono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030, Priorytet PROO 2b edycja 2023-2025.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu na dzień 27 listopada 2023 r. złożono 3 wnioski w Systemie Obsługi Dotacji, 1 nie spełnił kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie lub wniosku.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursów Organizacjom, których oferty/wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2023.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Wyniki oceny merytorycznej nr 1 wniosków PROO 2b edycja 2023-2025

Poniżej znajduje się lista rankingowa dotycząca wniosku zakwalifikowanego do oceny merytorycznej w ramach naboru PROO 2b edycja 2023-2025.

 

Karta oceny złożonego wniosku zostanie udostępniona poprzez System Obsługi Dotacji.

Ocena formalna nr 1 wniosków PROO złożonych w ramach Priorytetu PROO 2b edycja 2023-2025.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że przeprowadzono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030, Priorytet PROO 2b edycja 2023-2025.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu na dzień 5 października 2023 r. złożono 2 wnioski w Systemie Obsługi Dotacji, 1 nie spełnił kryteriów formalnych. Pozostały wniosek zakwalifikował się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie lub wniosku.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursów Organizacjom, których oferty/wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2023.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Dyrektor NIW-CRSO zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2023-2025 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie PROO 2b: Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych.

Przedmiotem Konkursu jest dofinansowanie początkowego kapitału żelaznego organizacji pozarządowych. Wnioskodawcy przedstawią we wnioskach szczegółowy plan działań mający na celu zebranie środków przeznaczonych na utworzenie początkowego kapitału żelaznego. Po zebraniu wskazanej kwoty przez Wnioskodawcę, NIW-CRSO udzieli dofinansowania do kapitału żelaznego w kwocie równej zebranej przez organizację (nie mniej niż 200.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł).

 

Nabór wniosków będzie trwał w okresie od dnia 16.08.2023, godz. 14.00 do wyczerpania środków zaplanowanych na realizację Priorytetu (nie później niż do 30.06.2025).

 

Szczegółowe informacje znajdują się w:

  • – Regulaminie konkursu PROO 2b: Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, edycja 2023-2025.

 

Szczegółowe pytania na temat konkursu można kierować e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare