Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 2a

news.png

Kapitały żelazne - dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

Wyniki oceny merytorycznej wniosków PROO 2a

W ramach tegorocznego naboru Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 2a do dofinansowania wybranych zostało 13 wniosków.

 

 

Poniżej znajdują się listy rankingowe.

 

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach więcej niż jednego z priorytetów umowa zostanie podpisana z Wnioskodawcą wyłącznie w ramach jednego priorytetu, wybranego przez Wnioskodawcę

 

Karty ocen złożonych wniosków zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2023 r. (o ile wniosek zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO na rok 2023 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

  • – PROO: na 1734 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Zgodnie z Regulaminem konkursów Organizacjom, których wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

  • – drogą pocztową;
  • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl;
  • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2023.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Termin naboru w konkursie PROO 2023 wydłużony do 9 stycznia 2023, do  godziny 14:00!

W związku z licznymi prośbami organizacji pozarządowych o wydłużenie naboru wniosków w konkursie PROO 2023 motywowanymi m.in. okresem wysokiego poziomu zachorowalności na grypę, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków na realizację zadań publicznych do dnia 9 stycznia 2023, do godziny 14:00.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

W ramach konkursu PROO 2a organizacje mogą uzyskać wsparcie na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

 

Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony będzie w okresie:

  • – Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 28 listopada 2022, godz. 14:00;
  • – Termin składania wniosków upływa 2 stycznia 2023, godz. 14:00.

 

Informacje nt. konkursu znajdują się w:

  • – Regulaminie konkursu PROO, edycja 2023;
  • – Zakładce PROO 2023.

 

Szczegółowe pytania na temat PROO 2023 będzie można kierować w terminie naboru wniosków  pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 28.11.2022-02.01.2023 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi do poszczególnych konkursów, które zamieszczone są w zakładach poszczególnych Programów oraz zachęcamy do uczestnictwa w webinariach informacyjnych. Szczegółowa informacja na temat webinariów o konkursach będzie aktualizowana na stronie NIW-CRSO.

Materiały do pobrania:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare