Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 5

news.png

Wsparcie doraźne

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PRIORYTET 5 – EDYCJA 2023

 

Nabór w ramach edycji 2023 PROO 5 trwał od dnia 3 kwietnia 2023, od godziny 14:00. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł na:

 

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Na realizację dotacji w ramach konkursu zaplanowano 3 500 000 zł.

 

Nabór trwał do 14 grudnia 2023 roku i został wstrzymany ze względu na wykorzystanie dostępnej alokacji. Złożonych zostało 1644 wnioski. W tym w ramach poszczególnych ścieżek:

  • – 1307– POMOC DORAŹNA,
  • – 278 – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • – 59 – CZŁONKOSTWO.

 

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie na podstawie której do dofinansowania przeznaczono 439 wniosków na łączną kwotę 3 500 000 zł.

 

Liczba udzielonych dotacji w podziale regionalnym przedstawia się następująco:

 

Województwo Liczba dotacji
dolnośląskie 37
kujawsko-pomorskie 16
lubelskie 26
lubuskie 5
łódzkie 32
małopolskie 48
mazowieckie 97
opolskie 8
podkarpackie 28
podlaskie 6
pomorskie 18
śląskie 44
świętokrzyskie 6
warmińsko-mazurskie 9
wielkopolskie 45
zachodniopomorskie 14

 

Na rok 2024 zaplanowana została kolejna edycja Priorytetu 5 PROO.

Termin naboru wniosków w konkursie PROO 5, edycja 2023 wydłużony do 14 grudnia 2023, do godziny 14:00!

 

 

W związku z niewykorzystaniem pełnej alokacji środków na rok 2023 w ramach Priorytetu 5 PROO, edycja 2023, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w konkursie do dnia 14 grudnia, do godziny 14:00.

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2023.

 

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 

1) pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

 

2) pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

 

3) pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 3 kwietnia 2023 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 451 163 578 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 15.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

informator proo 5

Więcej informacji do pobrania

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare