Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Materiały szkoleniowe

news.png

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy, Edycja 2024 || Webinar

Webinarium informacyjne na temat naboru wniosków w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy.

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, Edycja 2024|| Webinar

Webinarium informacyjne na temat naboru wniosków w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych.

Wytyczne promocji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z NIW-CRSO || Webinar

Realizacja zadania publicznego wiąże się z pewnymi wymaganiami w zakresie informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych zadań publicznych o uzyskanej dotacji.
Niedawno weszły w życie zaktualizowane Wytyczne promocji zadań publicznych sfinansowanych lub dofinansowanych z NIW-CRSO. Rekomendujemy ich stosowanie wszystkim beneficjentom NIW-CRSO, przy czym obowiązkowo muszą ich przestrzegać beneficjenci, którzy podpisali umowy po 27 kwietnia 2022 r.
W trakcie webinarium omówione zostaną zasady promocji przedstawione w Wytycznych. Będziemy pracować na konkretnych przykładach.
 Wirtualne spotkanie poprowadzi Dawid Krupa z Biura Komunikacji i Promocji NIW-CRSO.
Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Nie tylko ankieta. Metody badawcze przydatne w ewaluacji projektów || Webinar

Badanie ankietowe to powszechnie stosowana przez projektodawców, ale nie jedyna, metoda ewaluacji projektów. Nauki społeczne oferują także wiele innych technik badawczych, które z powodzeniem mogą być stosowane w badaniach ewaluacyjnych. Pozwalają więcej dowiedzieć o jakości swojego projektu i spojrzeć na niego oczami uczestników.
Podczas szkolenia w syntetyczny sposób przedstawione zostaną jakościowe technik badawcze przydatne w ewaluacji projektów społecznych oraz dowiedzą się Państwo w jaki sposób i kiedy je stosować.
Webinarium poprowadzi Ewa Dzielnicka z naszego Biura Badań i Analiz.

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła - edycja 2022 || Webinar

O czym będzie mowa?
– wyjaśnimy jakie zadania można realizować w ramach konkursu,
– omówimy regulamin i kryteria oceny,
– podamy przykładowe działania i wydatki, na które można przeznaczyć dotację.

Nie tylko ankieta Metody badawcze przydatne w ewaluacji projektów || Webinar

Badanie ankietowe to powszechnie stosowana przez projektodawców, ale nie jedyna, metoda ewaluacji projektów. Nauki społeczne oferują także wiele innych technik badawczych, które z powodzeniem mogą być stosowane w badaniach ewaluacyjnych. Pozwalają więcej dowiedzieć o jakości swojego projektu i spojrzeć na niego oczami uczestników.
Podczas szkolenia w syntetyczny sposób przedstawione zostaną jakościowe technik badawcze przydatne w ewaluacji projektów społecznych oraz dowiedzą się Państwo w jaki sposób i kiedy je stosować.
Webinarium poprowadzi Ewa Dzielnicka z naszego Biura Badań i Analiz.

Wolontariat w czasie kryzysu || Webinar

Goście specjalni spotkania:
Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Marcin Rechulicz ze Stowarzyszenia Czajnia.
Goście specjalni są przedstawicielami organizacji działających na Lubelszczyźnie, które od pierwszych dni wojny w Ukrainie organizują grupy wolontariuszy pomagające uchodźcom.

W trakcie webinarium podzielimy się z uczestnikami doświadczeniem praktyków na temat specyfiki pracy z grupami wolontariuszy- osobami zgłaszającymi się często po raz pierwszy na wolontariat pod wpływem impulsu, potrzeby pomagania, szczególnie w kryzysowych wojennych okolicznościach. Ponadto, dowiemy się jak rekrutować i dobierać osoby do wyzwań związanych z działaniami interwencyjnymi, jak zarządzać takimi grupami, jak koordynować grupy początkujących wolontariuszy.

Prowadzący spotkanie: Małgorzata Misztela, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Miłosz Ukleja z Biura Programu Korpus Solidarności.

Możliwości wsparcia lokalnych pomysłów regranting w NOWEFIO || Webinar

W trakcie webinarium uczestnicy poznają ofertę regrantingu w ramach Priorytetu 1 Rządowego Programu NOWEFIO . W trakcie Akademii zostaną zaprezentowane szczegółowo dwa programy regrantingu oraz 2 inicjatywy zrealizowane w ramach każdego z nich, w edycji 2021.
Prowadzący webinarium:
Adam Kułanowski, Ekspert NIW-CRSO – prowadzący webinarium.
Małgorzata Pociask, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, która przedstawi program regrantingu „Karpackie inicjatywy lokalne” oraz zaprezentuje jeden ze zrealizowanych w 2021 roku projektów.
Andrzej Dubiel, Stowarzyszenie Muza Dei – omówi program regrantingu „Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura” oraz zaprezentuje kolejny z projektów zrealizowanych w 2021 roku.

Możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów międzynarodowych

W trakcie webinarium zostaną przedstawione przykłady konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację projektów międzynarodowych, a także możliwości uzyskania wsparcia w ramach PROO 1b na sfinansowanie wkładu własnego stanowiącego częsty wymóg uczestnictwa w przedsięwzięciach zagranicznych. Zostanie również zaprezentowany projekt międzynarodowy realizowany przez Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym dofinansowany ze środków Fundacji UEFA i PROO 1b.

 • Wprowadzenie i przywitanie – przedstawienie przykładów konkursów na realizację projektów międzynarodowych oraz założeń PROO 1B
 • “Football3 empower girls, female and Global Goals in Poland” prowadzący: Arkadiusz Kamil Mierkowski, Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym

Możliwości wsparcia lokalnych pomysłów regranting w NOWEFIO || Webinar

W trakcie webinarium uczestnicy poznają ofertę regrantingu w ramach Priorytetu 1 Rządowego Programu NOWEFIO . W trakcie Akademii zostaną zaprezentowane szczegółowo dwa programy regrantingu oraz 2 inicjatywy zrealizowane w ramach każdego z nich, w edycji 2021.
Prowadzący webinarium:
Adam Kułanowski, Ekspert NIW-CRSO – prowadzący webinarium.
Małgorzata Pociask, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, która przedstawi program regrantingu „Karpackie inicjatywy lokalne” oraz zaprezentuje jeden ze zrealizowanych w 2021 roku projektów.
Andrzej Dubiel, Stowarzyszenie Muza Dei – omówi program regrantingu „Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura” oraz zaprezentuje kolejny z projektów zrealizowanych w 2021 roku.

Sposób reprezentacji czyli zapisy zawarte w KRS w kontekście procedury podpisania umów || Webinar

Szkolenie z zakresu procedur i wymagań formalno-prawnych dotyczących zawierania umów. Udział w wydarzeniu pozwoli uczestnikom optymalizować procesy w swoich organizacjach i efektywnie zakończyć formalny proces pozyskiwania finansowania z NIW.
Wykład ekspercki pt. „Sposób reprezentacji, czyli zapisy zawarte w KRS w kontekście procedury podpisania umów. Studium przypadku na przykładzie PIR” poprowadzi Michał Piotrowski z Biura Projektów Tematycznych NIW-CRSO.

Czym są media obywatelskie? Możliwości funkcjonowania i dobre praktyki || Webinar

Jeśli chcesz poznać specyfikę działania dziennikarstwa obywatelskiego, to już  zapraszamy na webinar #AkademiaNIW pt. „Czym są media obywatelskie? Możliwości funkcjonowania i dobre praktyki”.
W trakcie webinarium poznacie specyfikę organizacji o charakterze mediów obywatelskich, przykłady działań i dobrych praktyk.
Nasze wirtualne spotkanie rozpocznie Wojciech Jachimowicz, który wygłosi wykład ekspercki pt. „Czym są media obywatelskie?”.
Drugą cześć webinaru poprowadzi Kinga Wiśniewska, która przedstawi informacje na temat funkcjonowania mediów obywatelskich w praktyce.
Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.
__
PROWADZĄCY:
Kinga Wiśniewska – Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie. Współzałożycielka Telewizji RzeczJasna, działająca od 2016 pierwsza całkowicie społeczna i obywatelska internetowa telewizja lokalna na terenie Ostródy i powiatu ostródzkiego. Telewizja RzeczJasna zrealizowała już ponad 800 materiałów wideo oraz świadczy usługi produkcji wideo i realizacji live na rzecz innych organizacji społecznych. Obecnie zespół RzeczJasna pracuje nad rozwojem lokalnego medium zawierającego także inne treści niż wideo.
RzeczJasna za wykorzystanie w swojej organizacji nowych technologii w obszarze innowacji społecznych w 2018 roku otrzymała Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0. A w 2019 roku rozwinęła swoją działalność dzięki wsparciu w pierwszym konkursie PROO 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.
Więcej informacji o nas:
www.rzeczjasna.ostroda.pl
www.youtube.com/simrzeczjasna
www.facebook.com/simrzeczjasna
Wojciech Jachimowicz – Redaktor naczelny dwóch czasopism wychodzących na terenie Polski: Merkuriusza Regionalnego i Dziedzictwa Kresowego (do 2015r.), autor ponad 130 publikacji wydanych na terenie Polski, autor „Legend Wzgórz Dalkowskich”, sygnatariusz Karty Regionalizmu Polskiego (Wrocław 1994), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, organomistrz zajmujący się instrumentami muzycznymi i gromadzący je w swojej Kolekcji Instrumentów Muzycznych (ponad 3000 eksponatów) w Dworze w Szybie, którego jest właścicielem, regionalista uczestniczący aktywnie w najważniejszych zdarzeniach kulturalnych w regionie i w kraju, działacz wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność regionalistyczną i na rzecz ochrony zabytków. Autor kolejnej publikacji „Zapach lipy i inne opowiadania”, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Był Przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji.

Jak zapewnić dostępność osobom o szczególnych potrzebach, realizując projekt społeczny || Webinarium

Z webinaru dowiesz się:
– czym jest dostępność i kogo dotyczy;
– jakie obowiązki w zakresie zapewnienia dostępności mają organizacje pozarządowe;
– jakie są obszary dostępności i sposoby ich zapewniania;
– jak planować i realizować działania projektowe, aby były dostępne dla wszystkich.

Rozliczenie zadania finansowanego ze środków publicznych || Webinarium

W trakcie spotkania omówimy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Będziemy pracować na przykładzie sprawozdania z realizacji projektu w ramach Programu NOWEFIO.
Spotkanie prowadzi Stefan Kołucki, kierownik Biura Programów Horyzontalnych #NIW-CRSO.

NOWEFIO i PROO, edycja 2022 || Pytania i odpowiedzi. Część 2

Spotkanie poprowadzi Adam Kułanowski, starszy specjalista Biura Programów Horyzontalnych #NIW-CRSO, który postara się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania.

NOWEFIO i PROO, edycja 2022 || Pytania i odpowiedzi

Spotkanie poprowadzi Stefan Kołucki, kierownik Biura Programów Horyzontalnych #NIW-CRSO, który postara się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania.

NOWEFIO, edycja 2022 || Webinarium informacyjne

Zainteresowanych naborem w ramach Programu NOWEFIO, edycja 2022, zapraszamy na webinar Akademii NIW.
Webinar poprowadzi Łukasz Ofiara z Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który opowie o:
– założeniach i celach Priorytetu;
– regulaminach konkursów, w tym: zasadach ubiegania się o dofinansowanie, składania ofert;
– zasadach przygotowania ofert.

PROO 1a, edycja 2022 || Webinarium informacyjne

Zainteresowanych naborem w ramach Priorytetu 1a PROO zapraszamy na webinar Akademii NIW.
Webinar poprowadzi Przemysław Zawada z Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który opowie o:
– założeniach i celach Priorytetu;
– regulaminach konkursów, w tym: zasadach ubiegania się o dofinansowanie, składania ofert;
– zasadach przygotowania ofert.

PROO 1b, 2a i 3, edycja 2022 || Webinarium informacyjne

Rozpoczęliśmy nabory ofert w ramach Priorytetów 1b, 2a i 3 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, 𝐞𝐝𝐲𝐜𝐣𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐.
Wszystkich zainteresowanych naborem ofert w ramach Priorytetów 1b, 2a i 3 zapraszamy na webinar Akademii NIW.
Webinar poprowadzi Piotr Ziemnicki z Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który opowie o:
– założeniach i celach Priorytetów,
– regulaminach konkursów, w tym: zasadach ubiegania się o dofinansowanie, składania ofert;
– zasadach przygotowania ofert.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego a logika projektowa || WEBINAR

Dołącz do Akademii NIW i dowiedz się, w jaki sposób przygotować ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie z logiką projektową.
Szkolenie poprowadzi Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który:
– przedstawi formularz realizacji zadania publicznego;
– wyjaśni, o czym należy pamiętać przy pisaniu projektu;
– omówi schemat/temat logiki projektowej.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, Priorytety 2 i 4 || WEBINAR

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naborem wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych.
Webinar poprowadzi Damian Ziółek z Biura Programów Tematycznych #NIW-CRSO, który opowie o:
założeniach i celach Programu;
regulaminie konkursu, w tym: przedstawi zasady ubiegania się o dofinansowanie, wyjaśni jak złożyć wniosek.

Brak nagrania z webinarium

Webinarium pn. "Mam projekt - czas na strategię marketingową!"

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze Akademia NIW, który dotyczyć będzie tworzenia strategii marketingowej. Wydarzenie poprowadzą Maria Dzięcielska i Karol Izdebski z Biura Korpusu Solidarności w NIW.
DLA KOGO jest szkolenie?
 • dla przedstawicieli organizacji, które myślą o pierwszym dofinansowaniu na projekt;
 • dla osób, które otrzymały dofinansowanie na projekt i chcą podnieść jego skuteczność;
 • dla osób, które mają problemy z realizacją działań w ramach projektu i szukają rozwiązania konkretnego niepowodzenia w wypełnieniu wskaźnika;
 • wszystkich zainteresowanych tworzeniem skutecznej strategii marketingowej dla NGO.
POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Szkolenie jest zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • dowiesz się, jak krok po kroku przygotować strategię marketingową i jak trafić do konkretnych grup docelowych;
 • poznasz poszczególne elementy strategii i dowiesz się, jak je określać;
  poznasz rezultaty i korzyści dla Twojego projektu lub organizacji, jakie daje dobrze opracowana strategia marketingowa;
 • dowiesz się, jak strategia może zwiększyć zainteresowanie ludzi Twoim projektem lub organizacją;
 • odpowiemy na pytanie: Czy można zrobić dobry projekt bez strategii marketingowej?

Webinarium "ABC Wolontariatu - Jak angażować wolontariuszy do stałej współpracy?"

Kolejne spotkanie w ramach Akademii NIW.
Tym razem porozmawiamy o wolontariacie długoterminowym. Naszymi ekspertkami będą p. Ewa Kosiedowska Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz p. Barbara Chyłka Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych .
W trakcie spotkania uczestnicy poznają specyfikę długofalowego angażowania wolontariuszy, zasady ich wspierania oraz rozwoju.
Spotkanie poprowadzą Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Małgorzata Misztela oraz Miłosz Ukleja z Biura Programu Korpus Solidarności.

Webinarium pt. "WPADNIJ W OKO. Komunikacja wizualna projektów. Grafiki, druki, animacje, posty".

Jak Cię widzą, tak Cię piszą!
Komunikacja wizualna ma ogromne znaczenie w komunikacji projektu, organizacji, jak i wszystkich jej działaniach. To jak z budowaniem marki.
Czy można jednak przygotowywać wizualnie atrakcyjny przekaz samemu i ZA DARMO??
Porozmawiamy o tym podczas najbliższej #AkademiaNIW, którą poprowadzi Baśka Mazurkiewicz-Białęcka z Biura Komunikacji i Promocji #NIW. W trakcie spotkania poznasz profesjonalne narzędzia, które pozwolą Ci bezpłatnie lub przy minimalnym wkładzie wpaść w oko otoczeniu, a co za tym idzie – stać się rozpoznawalnym.

Warsztaty dla pracownika ngo: Jak uniknąć błędów językowych i błędów skal w pracy nad ankietą?

Szkolenie skierowane jest do osób, które w pracy w organizacji pozarządowej korzystają lub planują korzystać z ANKIETY.
Pokażemy, jak zrobić poprawną ankietę, będącą skutecznym narzędziem w ręku badacza i pracownika NGO. Zaprezentujemy skutki błędów językowych w pytaniach ankietowych i konsekwencje niewłaściwej konstrukcji skal odpowiedzi.
Planujemy ciekawe zadanie domowe z nagrodami dla tych, którzy poprawnie „odrobią lekcję”.
Uczestnikom proponujemy dyskusję przy włączonych kamerkach, gdyż szkolenie odbędzie się na platformie Teams.
Prowadzą: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach i Ewa Dzielnicka.

Czym są wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), jak je rozróżnić i klasyfikować?

„Czym są wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), jak je rozróżnić i klasyfikować?” – to tytuł webinarium Akademii NIW, którym będą zainteresowane osoby projektujące budżety projektów. Spotkanie dotyczy ważnych i czasami trudnych zagadnień dotyczących klasyfikacji wydatków.
Podczas spotkania wyjaśnimy:
 • czym są wydatki bieżące i majątkowe;
 • jaka jest różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
 • na co warto zwrócić uwagę przy klasyfikacji wydatków w budżecie zadania;
 • jak poprawnie sklasyfikować wydatki na remont i modernizację.

Webinarium: Działalność pożytku publicznego a organizacje pożytku publicznego

Dlaczego każda organizacja pożytku publicznego musi prowadzić działalność pożytku publicznego? Dlaczego nie każda organizacja, która taką działalność prowadzi, jest OPP? Jakie rodzaje działalności może prowadzić organizacja i dlaczego warto być OPP? Na te i inne niełatwe pytania odpowiedzą Martyna Leciak i Karolina Zawacka z Biura OPP w NIW-CRSO, które pomogą Wam odnaleźć się w tematyce pożytku publicznego.

PROO 1b Edycja 2021 || Webinarium informacyjne

Webinarium poprowadzi Adam Kułanowski z Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który wyjaśni:
– czym charakteryzuje się Priorytet 1 B PROO,
– do kogo jest skierowany,
– na jakie zadania można pozyskać dotację,
– na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania wniosku.

PROO 5 Edycja 2021 || Webinarium informacyjne

Webinarium poprowadzi Łukasz Ofiara z Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który wyjaśni:
– czym jest konkurs w Priorytecie 5 PROO, jakie są jego cele;
– kto może otrzymać dofinansowanie;
– w jakich obszarach wsparcia można otrzymać dotację;
– na jakie szczegóły zwrócić uwagę podczas pisania wniosku w konkursie.

Webinarium pt. "NOWEFIO 2021 Pytania i odpowiedzi"

Webinarium poprowadzi Stefan Kołucki, kierownik Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO.

NOWEFIO 2021 Webinarium informacyjne Priorytet 1

W ramach Priorytetu 1 Programu NOWEFIO szukamy Operatorów, których zadaniem będzie rozwijanie i wzmacnianie lokalnych wspólnot poprzez umożliwienie im realizacji oddolnych inicjatyw.

Webinarium prowadzi Adam Kułanowski z Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który przedstawi informacje o:
– regulaminie konkursu;
– tym, kto i w jaki sposób może aplikować o środki;
– najważniejszych terminach obowiązujących wnioskodawców;
– przykładowych działaniach możliwych do realizacji w ramach zadania publicznego.

NOWEFIO 2021 Webinarium informacyjne Priorytet 4

NOWEFIO to konkurs dla organizacji obywatelskich, którego celem jest wzmocnienie ich kompetencji w systemowy sposób.

Webinarium prowadzi Łukasz Ofiara z Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO, który przedstawi informacje o:
– regulaminie konkursu;
– tym, kto i w jaki sposób może aplikować o środki;
– najważniejszych terminach obowiązujących Wnioskodawców;
– przykładowych działaniach możliwych do realizacji w ramach zadania publicznego.

NOWEFIO 2021. Webinarium informacyjne: Priorytety 2-3

Webinarium odbył się 12 marca o godz. 12:25. Webinarium poprowadzi Ewelina Warnel z Biura Programów Horyzontalnych #NIW-CRSO, która wyjaśni:
– jakie typy działań możesz sfinansować w ramach zadań publicznych;
– na co warto zwrócić uwagę przygotowując wniosek.

Webinarium pt. "NOWEFIO 2021 - Webinarium informacyjne"

Webinarium odbył się 9 marca, godz. 14:00. Prowadził go  Stefan Kołucki, kierownik BPH, który przedstawił:
– ogólne informacje o Programie i Priorytetach;
– szczegółowe informacje na temat konkursu w Priorytecie 2-3.

Webinarium informacyjne PROO 2a edycja 2021

Co wiesz na temat #PROO Priorytet 2a „Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych”? Czy wiesz, że w ramach konkursu możesz otrzymać środki na rozwój instytucjonalny Twojej organizacji?
Dołącz do #AkademiaNIW i dowiedz się, w jaki sposób aplikować o środki w ramach tegorocznego konkursu

Spotkanie poprowadzi Piotr Ziemnicki z Biura Programów Horyzontalnych #NIW-CRSO, który będzie mówił o:

 • regulaminie konkursu;
 • tym, kto może aplikować o środki;
 • najważniejszych terminach obowiązujących Wnioskodawców;
 • przykładowych działaniach możliwych do realizacji w ramach zadania publicznego.

Webianarium pt. "PROO Priorytet 3 i 4 edycja 2021 - najważniejsze informacje"

10 lutego o godz. 14:00 odbyło się webinarium, w którym opowiedzieliśmy Wam o wszystkich najważniejszych formalnościach związanych z konkursami PROO w ramach:

 • Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
 • Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich

kto może wnioskować o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji PROO 3 i 4; jakie przykładowe działania można finansować w ramach dofinansowania; na co warto zwrócić uwagę przygotowując wniosek.

Konkurs PROO1a, edycja 2021. Krótki przewodnik po Priorytecie 1a - wnioski wstępne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naborem wniosków w ramach PROO 1a do #AkademiaNIW. Webinarium poprowadzi Przemysław Zawada z Biura Programów Horyzontalnych #NIW-CRSO, który opowie o:

 • założeniach i celach Priorytetu 1a;
 • regulaminie konkursu, w tym: przedstawi zasady ubiegania się o dofinansowanie, wyjaśni jak złożyć wniosek;
 • zasadach przygotowania wniosku wstępnego.

Webinarium pt. „Od pomysłu do projektu”

Webinarium pt. „Od pomysłu do projektu” odbyło się 27 stycznia o godzinie 12.00. W trakcie tego webinarium przybliżmy zasady tego jak opracowywać projekt i o czym nie zapomnieć żeby całość stanowiła spójną koncepcję działania.

Webinarium pt. „Wolontariat w czasie pandemii: szkolenie dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu"

 1. Jak organizować prace wolontariuszy w sytuacji zagrożenia chorobą –  praktyczne wskazówki dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu -Priorytetem jest zdrowie wolontariuszy, HASŁO: Szanuj zdrowie i życie każdej zaangażowanej osoby, powinno przyświecać wszystkim organizowanym w tej chwili działaniom wolontariackim.
 2. Jak pomagać w sytuacjach zagrożenia – czyli zalecenia, przestrogi i porady dla wolontariuszy.  HASŁO – pomaganie w zagrożeniu to trochę jak  przy awarii  w samolocie- najpierw zadbaj o siebie, potem możesz już pomagać innym.
 3. ROK 2020 – przykłady udanych i bezpiecznych przedsięwzięć wolontariackich w ramach Korpusu Solidarności  – wywiad z praktykiem

Webinarium na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Priorytet 4

1

Webinarium na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych! Tym razem opowiemy o Priorytecie 4 Programu, który dotyczy wsparcia rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych. W trakcie szkolenia:

 • rozwiejemy wątpliwości i wyjaśnimy, czym jest uniwersytet ludowy i na czym polega metoda grundtvigiańska;
 • podamy przykładowe działania dla wsparcia rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych;
 • krótko omówimy regulamin i wniosek.

Webinarium na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

2

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców w ramach Priorytetu 1 (dla działających UL) i Priorytetu 2 (dla nowo powstających i reaktywowanych UL). W trakcie szkolenia:

 • rozwiejemy wątpliwości i wyjaśnimy, czym jest uniwersytet ludowy i na czym polega metoda grundtvigiańska;
 • podamy przykładowe działania dla działających UL oraz dla nowopowstających/reaktywowanych UL;
 • krótko omówimy regulamin i wniosek.

Eksperci w SOD - webinarium dla użytkowników SOD cz. 3

W tej części szkolenia przedstawimy:

☑️moduł użytkownika oceniającego,
☑️profil eksperta,
☑️gdzie są wnioski, które ocenia ekspert,
☑️gdzie są karty ocen merytorycznych, które wypełnia ekspert.

 

Webinarium "Wnioskodawcy i Beneficjenci w SOD - webinarium dla użytkowników SOD cz. 2"

3
W tej części szkolenia opowiemy o:
✅ złożeniu wniosku w konkursie,
✅ kartach oceny formalnej i merytorycznej,
✅ umowach,
✅ aneksach do umów,
✅ sprawozdaniach.

 

Webinarium dla użytkowników Systemu Obsługi Dotacji cz. 1

W trakcie webinarium wyjaśnimy jak:
 założyć konto użytkownika i utworzyć profil organizacji,
 wybrać właściwy program i gdzie znaleźć wniosek,
 skontaktować się z NIW-CRSO za pomocą SOD.

 

 

Webinarium COVID

Podczas webinarium zostały przedstawione główne założenia Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, w tym możliwości aplikowania o środki oraz formularze dokumentów.

 

Webinarium pt. „Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych”

4

24 kwietnia o godz. 11.00 odbyło się webinarium dotyczące naboru wniosków w konkursie PROO 1b „Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych”.

 

Webinarium "Jestem nową OPP"

5

Dziękujemy za udział w naszym webinarium „Jestem nową OPP”, które odbyło 28 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 12:00.

To webinarium skierowaliśmy do organizacji, które planują starać się o status OPP (organizacji pożytku publicznego) albo uzyskały status OPP w 2019 i 2020 roku, oraz do wszystkich zainteresowanych.

Opowiedzieliśmy, jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać OPP, i z czym wiąże się posiadanie takiego statusu – z jakimi przywilejami i obowiązkami – oraz na co warto zwrócić szczególną uwagę.

 

 

 

Webinarium informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach PROO Priorytet 3 i 4 edycja 2020

6

Przedstawiamy Wam zarówno ogólne, jaki szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Priorytet 3 – rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytet 4 – rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

Webinarium "Zarządzanie strategiczne w NGO w kontekście aplikowania do PROO 1a"

7

Wydarzenie odbędzie się w dn. 26 lutego o godz. 11.00.

 

Webinarium dla wnioskodawców PROO 1a. Wnioski wstepne.

Warsztaty "Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska lokalnego"

Zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach Akademii NIW pt. Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska lokalnego, które odbędą się
13 lutego br. o godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

 

Podczas 3-godzinnych warsztatów przybliżymy Państwu zasady diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej w odniesieniu do realizacji projektów społecznych.

Rejestracja uczestników:

zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres akademia@niw.gov.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Warsztaty Kalisz.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • miejscowość,
 • organizacja/instytucja,
 • numer telefonu (opcjonalne).

 

Zgłoszenie na warsztaty jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w myśl regulaminu

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 lutego 2020 br. do godz. 12:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 468 44 11 oraz mailem akademia@niw.gov.pl

 

Program warsztatów:

15:00-15:15        Rozpoczęcie i powitanie uczestników

15:15-15:45        Sieciowanie i rozmowy przy kawie

15:45-18:00        Szkolenie pt. „Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska lokalnego”

 

Dowiedz się czym jest Akademia NIW. Do zobaczenia w Kaliszu!

Webinarium "Jak zostać wolontariuszem? ABC wolontariatu dla tych którzy jeszcze nigdy nie spróbowali"

Czwartek, 19 grudnia
Internet

 

Webinarium "Ewaluacja w projekcie społecznym"

Wtorek, 26 listopada

Podczas webinarium przybliżone zostało pojęcie ewaluacji, jej funkcje i miejsce w cyklu życia projektu społecznego. Uczestnicy mogli poznać argumenty przemawiające za tym, że należy ewaluować projekt społeczny, dowiedzieli się jakie kroki należy podjąć przygotowując ewaluację, jakie metody i techniki badawcze można stosować, jak przygotować się do badań terenowych oraz jak analizować wyniki i wyciągać z nich wnioski.

 

 

Warsztaty "Logika projektowa w projektach społecznych"

29 października, Mielec

30 października, Zamość

Logika projektowa to pewien sposób myślenia i projektowania pozwalający na skuteczne zaplanowanie działań. Wypełniana w ramach otwartych konkursów oferta jest skonstruowana w oparciu o tę logikę: najpierw wskazujemy problem, jego diagnozę oraz konsekwencję, następnie cele projektu, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu, wskaźniki rezultatu – czyli planowane efekty, działania i zadania, a następnie kosztorys i harmonogram.

Webinarium "Co każda OPP powinna wiedzieć, czyli przywileje i obowiązki OPP"

17 października 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00

Webinarium "Jak formułować i mierzyć rezultaty projektów?"

Piątek, 20 września

Dotyczy zagadnień kluczowych dla każdego projektu społecznego, czyli sposobów formułowania i mierzenia rezultatów. Rola rezultatów w projekcie zostanie wyjaśniona w odniesieniu do problemów, na które projekt ma odpowiadać, celów i podejmowanych działań.

 

Warsztaty "Zarządzanie strategiczne w NGO - diagnoza i planowanie rozwoju"

środa, 28 sierpnia
Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Webinarium "Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska lokalnego"

Piątek, 23 sierpnia, godz. 12:00

Webinarium "Jak założyć organizację pozarządową?"

Wtorek, 13 sierpnia, godz. 17:00

Poniżej linki do nagrania oraz prezentacji ze szkolenia . Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

Webinarium "Jak skutecznie wypromować projekt społeczny?"

Wtorek, 30 lipca, godz. 11:00

Cele działania:

 • zdobycie wiedzy na temat działań komunikacyjnych i promocyjnych w NGO,
 • przekazanie maksymalnie dużo praktycznych wskazówek dotyczących komunikacji i promocji NGO,
 • ukształtowanie wizerunku NIW jako instytucji eksperckiej i z dużym know-how.

Założenia:

 • maksymalnie praktyczna forma – jak najmniej teorii, konkretne informacje do zastosowania w działaniu NGO,
 • pokazywanie narzędzi i działań, które można uruchomić/zrealizować za darmo,
 • dużo przykładów z rzeczywistego świata NGO,
 • możliwość zadawania pytań przez czat – odpowiadamy tylko, jeśli te odpowiedzi nie wymagają długiego perorowania.

Webinarium "Sprawozdania OPP za 2018 rok bez tajemnic, czyli jak je skutecznie zamieścić w bazie sprawozdań OPP"

Zapraszamy do obejrzenia webinarium w ramach Akademii NIW, podczas którego pokazywaliśmy i wyjaśnialiśmy, jak skutecznie zamieścić sprawozdania za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare