Czerwcowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

June 9, 2021

Z wykazu wg stanu na dzień 10 maja 2021 roku, zawierającego 8 864 organizacje pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 4 organizacje:

  • organizacje, która została postawiona w stan likwidacji,
  • 2 organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
  • organizację, która została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 860 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdfxlxs ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie lipca.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.
Posted in OPP