Jarosław Bierecki
Jarosław Bierecki

przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 29 organizacji pozarządowych