Agata Stafiej-Bartosik
Agata Stafiej-Bartosik

Fundacja Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego,
przedstawicielka Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Socjolożka, przedsiębiorczyni społeczna.

 

Współprowadzi Fundację Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego, której zadaniem jest wspieranie osób zakładających i prowadzących inicjatywy non-profit, które w nowatorski i efektywny sposób działają na poziomie systemowym.

 

Od 1998 roku pracuje na styku organizacji pozarządowych i biznesu. Wspołzałożyła Tech To The Rescue – polską organizację łączącą w ponad 100 krajach firmy technologiczne z osobami działającymi na rzecz wspólnego dobra oraz  Fundację Komunikacji Społecznej i SMart Kolektiv (Serbia) organizacje przybliżające inicjatywom obywatelskim narzędzia marketingu społecznego, jako sposób na zwiększenie wpływu. Jest współautorką programu rozwojowego dla filantropek i filantropów w Europie Centranej i Wschodniej, uruchomionego wraz z Edukacyjną Fundacją R. Czerneckiego.

 

Wspierała szereg procesów służących usprawnieniu legislacji w zakresie podatku VAT od darowizn rzeczowych oraz dożywania dzieci w szkołach, łącząc w zespoły robocze organizacje pozarządowe, administrację publiczną i biznes.

 

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz Université Lyon2 (Francja). Ukończyła kurs ekonomii behawioralnej Duke University oraz mierzenia wpływu społecznego J-PAL MIT.

 

Członkini Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i sędzia regionalna Polskiego Związku Tenisowego.