W Warszawie wnioski w ramach „FIO Mazowsze Lokalnie 2018” ocenione!

14 sierpnia, 2018

Posiedzenie Komisji Konkursowej FIO Mazowsze Lokalnie 2018 w Warszawie odbyło się w poniedziałek i wtorek, 13 i 14 sierpnia. W pracach Komisji uczestniczył Adam Kułanowski, z Narodowego Instytutu Wolności. Wspólnie z innymi członkami Komisji oceniał projekty prezentowane przez wnioskodawców FIO Mazowsze Lokalnie 2018.

Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających w województwie mazowieckim, realizowanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2018. Operatorami projektu jest partnerstwo trzech organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Europa i My, Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie minimum 100 wspólnot lokalnych, poprzez umożliwienie mieszkańcom Mazowsza realizacji małych inicjatyw o zasięgu lokalnym, w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z prezentacji projektów (autor: Marcel Samecki, Fundacja Fundusz Współpracy)!