15 lat programu FIO: podsumowanie i zadania na przyszłości

13 października, 2021

Zakończyła się konferencja pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030”. Wydarzenie stało się forum dyskusji nad rządową propozycją grantową, a zarazem okazją do przypomnienia i podsumowania programu FIO w jego dotychczasowej formule.

 

Po 15 latach od uruchomienia FIO, dzięki ewaluacjom i wprowadzaniu ciągłych udoskonaleń, mamy program, który we właściwy sposób odpowiada na potrzeby organizacji pozarządowych. Dzięki staraniom Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wicepremiera profesora Piotra Glińskiego i decyzji rządu, zwiększyliśmy finansowanie programu FIO. Dziś jego budżet wynosi już 80 mln zł rocznie. To jest dowód na to, że państwo chce wspierać organizacje pozarządowe, chce wspierać trzeci sektor – powiedział Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO, otwierając konferencję

 

Następnie prof. Galia Chimiak (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), prof. Rafał Wiśniewski (Narodowe Centrum Kultury), prof. Jacek Kurzępa (poseł na Sejm RP), Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński), Andrzej Rybus-Tołłoczko (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) i Wojciech Kaczmarczyk (NIW-CRSO) podczas panelu eksperckiego dyskutowali nt. wyzwań stojących przed polskimi organizacjami pozarządowymi w kryzysie pandemii. Poruszyli także kwestie wsparcia organizacji pozarządowych udzielane w ramach programów rządowych.

 

W kolejnej części uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału w dwóch panelach tematycznych. Pierwszy, prowadzony przez Adama Kułanowskiego z NIW, dotyczył mikrodotacji i regrantingu w ramach FIO. W dyskusji wzięli udział: Sławomir Stańczak (LGD Między Odrą a Bobrem), Iga Stypek (Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK), Maciej Mulawa (Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej), Paweł Kwietniewski-Futerski (Fundacja imienia Stefana Artwińskiego), Joanna Rybacka-Barisic (SEN Stowarzyszenie Edukacji).

 

W drugim panelu tematycznym pt. „Tworzenie i rozwijanie związków, federacji i konfederacji organizacji obywatelskich” rozmawiali: Arkadiusz Jachimowicz (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, ESWIP), Karol Handzel (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej), Wojciech Dec (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych), Ilona Gosiewska (Federacja Patriotyczna), Iwona Janicka (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych). Dyskusję prowadził Piotr Stec (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych).

 

Konferencja „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030” była doskonałą okazją do przypomnienia założeń i podsumowania programu w jego dotychczasowej formule. Podczas paneli zostały przedstawione najważniejsze założenia Programu, a także sposoby jego realizacji. Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyniósł pozytywne zmiany społeczne w całej Polsce. Jednocześnie określali i formułowali kolejne wyzwania i oczekiwania, jakie stawiają przed Funduszem na początku nowej perspektywy na lata 2021-2030.

 

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w naszej konferencji, zarówno w formie stacjonarnej jak i online. Dostępne jest już nagranie z I dnia konferencji.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w drugim dniu konferencji, który poświęcimy kwestiom budowania kapitałów żelaznych. Transmisja spotkania będzie dostępna na naszym kanale na fb.