27 lutego obchodzimy Światowy Dzień NGO

27 lutego, 2024

ŚD NGO 2024

 

 

Wspierają chorych, biednych, niepełnosprawnych, działają w dużych miastach i małych miejscowościach w obszarach kultury, sportu czy na przykład turystyki. 27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, które każdego dnia wykonują ogromną i niezwykle ważną pracę na rzecz społeczeństwa. Od 2017 roku działalność trzeciego sektora w Polsce wspiera Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 

Pierwsze obchody Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych miały miejsce 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Jednak święto, którego celem jest zachęcanie do angażowania się w działania związane z NGO, zostało wprowadzone znacznie wcześniej bo już 17 kwietnia 2010 roku. Święto ustanowione przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych jest corocznie obchodzone w 89 krajach.

 

Na potrzeby polskich organizacji pozarządowych odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rządowa agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 roku instytucja wspiera merytorycznie i finansowo organizacje pozarządowe, na które w ramach rządowych programów przekazała dotychczas dotacje w wysokości ponad 1 mld 200 mln zł.

 

Środki zostały przekazane w ramach dziewięciu programów, którymi zarządza NIW-CRSO trafiają do m. in:

  • organizacji wolontariackich (Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030);
  • harcerskich i skautowych (Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030),
  • poradniczych (Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033);
  • NGO, które budują kapitały żelazne (Priorytet 2a Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030). To całkowicie nowy system docierania ze środkami publicznymi do organizacji realizujący szczególnie ważne funkcje w społeczeństwie obywatelskim;
  • lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich (Priorytet 3 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030).

Warto też wspomnieć o wsparciu dla niezwykle cennej działalności:

  • uniwersytetów ludowych (Rządowy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030);
  • międzynarodowych domów spotkań (Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030)
  • organizacji rzemieślniczych (Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030).

NIW-CRSO wspiera również organizacje pozarządowe merytorycznie, prowadząc działalność edukacyjną i wydawniczą, a także obecny jest na wielu wydarzeniach, które są organizowane zarówno przez Instytut jak i Partnerów.

 

Przeczytaj życzenia, które Dyrektor NIW-CRSO skierował z okazji Dnia NGO do wszystkich osób związanych z działalnością polskiego sektora pozarządowego.

 

Działalność Instytutu opiera się na wiedzy oraz kompetencjach zespołu specjalistów, którzy doskonale znają sektor pozarządowy. W działalności NIW-CRSO wspiera kilkuset ekspertów zewnętrznych, reprezentujących bardzo szerokie spektrum ideowe trzeciego sektora.