4/PN/2019 – Ogłoszenie o zamówieniu – Przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej

15 listopada, 2019

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej społecznej kampanii promocyjnej, która ma na celu zainicjować budowę silnej marki Korpusu Solidarności.

Na przedmiot zamówienia składać się będą następujące elementy:

a) produkcja 1 spotu w dwóch wersjach (30-sekundowa i maksymalnie 60-sekundowa),

b) produkcja 2 spotów radiowych o długości do 30 sekund każdy,

c) produkcja minimum 3 banerów i innych formatów internetowych,

d) opracowanie mediaplanu, czyli optymalnego planu emisji reklam w wybranych kanałach (obowiązkowo: telewizja, radio, internet (w tym platformy VOD), kina),  z uwzględnieniem odpowiednich grup odbiorców, kalendarza emisji i estymacji kosztów dotarcia,

e) realizacja kampanii w mediach (wykupienie i zrealizowanie emisji w zaplanowanych kanałach).

 

Zamawiający zaprasza na zebranie wszystkich zainteresowanych Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 25 listopada 2019 r. godz. 11.15.