Rozpoczęła się doroczna konferencja NIW-CRSO „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku”

27 listopada, 2023

Za nami pierwszy dzień konferencji „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku”, który upłynął pod znakiem wydarzeń towarzyszących. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który w swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do wyzwań stojących przed polskim trzecim sektorem. Dyrektor przedstawił również pokrótce, jakie panele i dyskusje czekają w najbliższych dniach na uczestników.

 

W kontekście dzisiejszego dnia i tematu organizacji i zarządzania wolontariatem Dyrektor NIW-CRSO wspomniał m.in. o różnych wymiarach wolontariatu. Podkreślił, że: „Ten kto coś daje od siebie, otrzymuje wielokrotnie więcej i to jest jeden wymiar wolontariatu. Jeden wymiar czułości, która jest okazywana przez tego, który świadczy wolontariat, ale także tej czułości, którą otrzymuje w drugą stronę. Ale jest też drugi wymiar wolontariatu. Jeśli wolontariat ma dobrze funkcjonować, jeśli ma być siłą społeczną, istotnym narzędziem zmieniania społeczeństwa, musi być profesjonalny”. (….) Im więcej tego profesjonalnego zaangażowania w wolontariat, tym lepiej będzie się rozwijać społeczeństwo”.

 

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO wspomniał również o nowej ścieżce w ramach Korpusu Solidarności: „WOW w NGO”, która wystartowała w tym roku. W ramach programu do 2030 roku około 700 organizacji pozarządowych w Polsce otrzyma możliwość wsparcia budowy profesjonalnej struktury zarządzania wolontariatem. Dyrektor wspomniał również o zakończonych w zeszłym tygodniu warsztatach „Szkoła Dobrego Wolontariatu”.

 

Po rozpoczęciu konferencji odbył się wykład motywacyjny Pawła Błachowicza z Fundacji Równi choć Różni, który opowiedział o swoim dzieciństwie, dążeniu do celu, a także o wolontariacie. Zaznaczył także, że każdy może być wolontariuszem.

 

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. „Profesjonalizacja zarządzania wolontariatem w organizacji”, po którym Michał Rulski, zastępca dyrektora NIW-CRSO wręczył Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Uwierzyć w Siebie certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

 

Odbył się również cykl warsztatów dotyczących wolontariatu: HR w wolontariacie, Wolontariat w prawie oraz Miejsce Przyjazne Wolontariuszom.

 

Z kolei popołudnie zarezerwowane było dla Święta Rad Pożytku Publicznego, w trakcie którego miał miejsce „Panel Święto Rad – ku skutecznemu dialogowi społecznemu”. W trakcie panelu wystąpili: Szymon Dziubicki, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Maciej Kunysz, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkiego Rad Działalności Pożytku Publicznego, a także Krzysztof Pater Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Panel cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników i zakończył się licznymi pytaniami i dyskusją.

 

Po panelu Święto Rad, odbyły się warsztaty: „RDPP/RDO: Perspektywy i bariery rozwoju dialogu obywatelskiego w Polsce”, „Społeczny, obywatelski i publiczny: o zasadach dialogu obywatelskiego” oraz „Programy współpracy administracji publicznej z NGO: wyzwania i bariery”.

 

Na zakończenie pierwszego dnia została wystawiona sztuka teatralna pt. „Cebula”, w poruszający sposób opowiadająca o narodzinach Fundacji Oczami Brata.