Za nami kolejny dzień konferencji NIW-CRSO „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku”

28 listopada, 2023

Drugi dzień konferencji „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” dobiegł końca. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w licznych panelach dyskusyjnych, debacie, a także wręczeniu nagród w ramach „Konkursu na najlepsza pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”.

 

Zanim rozpoczęły się oficjalne wydarzenia głos zabrał Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, który powitał wszystkich gości, wspomniał o wydarzeniach z poprzedniego dnia, a także przypomniał o istotnych sprawach dotyczących ustawy pożytku publicznego.

 

Po Dyrektorze NIW-CRSO głos zabrał prof. Piotr Gliński, który wspomniał: „(…) Od młodzieńczych lat działałem w organizacjach pozarządowych, całe życie. W związku z tym moje serce jest z Państwem i ze społeczeństwem obywatelskim już pewnie na zawsze”. Prof. Piotr Gliński podczas swojego wystąpienia poinformował o programach dotyczących organizacji pozarządowych, o wyzwaniach, o tym, jak one ewoluowały, a także o tym jakie zmiany nastąpiły. Wspomniał również o uniwersytetach ludowych, Ochotniczych Strażach Pożarnych czy organizacjach harcerskich.

 

Zaraz potem odbyło się wystąpienie Olivera Röpke, Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pt. „Dialog Obywatelski w Europie”. W trakcie spotkania Przewodniczący EKES podkreślił m.in. że organizacje społeczne są bardzo ważne. Przypomniał również o polskich wolontariuszach, którzy bardzo aktywnie wspierając uchodźców z Ukrainy zrobili ogromne wrażenie na członkach EKES. Zaznaczył także, że jako organ są otwarci również na nowych członków i kraje kandydujące do UE.

 

Po wystąpieniu Prof. Piotra Glińskiego i Olivera Röpke nastąpiło wręczenie dyplomów na Ambasadora Korpusu Solidarności. Pierwszy z nich trafił w ręce Pana Pawła Błachowicza. Dyplom wręczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, który podkreślił, że: „Historia Pawła sprzed 20 lat była dla mnie przez wiele lat inspiracją do tego, żeby mówić o wolontariacie i żeby myśleć o wolontariacie właśnie w taki sposób, że jest to szansa na to żeby czynić dobro, ale także na to, aby siebie doskonalić, żeby przełamywać swoje własne bariery, swoje trudności”.

 

Pan Paweł Błachowicz odbierając nagrodę wspomniał: „Nie ważne, jak mocno będzie wiał wiatr, nie ważne, jak mocno będzie świeciło słońce, czy będzie padał deszcz. Ja zawsze będę sobą, zawsze będę ambasadorem tej idei, którą tutaj zaszczepiliśmy, którą będziemy rozwijać. I zawsze możecie Państwo na mnie liczyć, że będę wolontariuszem, bo to jest mój sposób na życie i dziękuję za to”.

 

Ambasadorem Korpusu Solidarności, został również prowadzący tegoroczne wydarzenie Pan Rafał Patyra – polski dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny.

 

Po wystąpieniu uczestnicy mogli wziąć udział w debacie „20 lat UDPPiW – kierunki zmian w prawie pożytku publicznego”, którą poprowadził Maciej Kunysz, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie EKOSKOP. W debacie wziął udział m.in. Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, Justyna Ochędzan ze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Prof. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, Kamil Rybikowski z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz Jakub Wygnański z Fundacji Stocznia.

 

Po południu rozpoczął się cykl paneli dyskusyjnych. Ich tematy to: Wolontariat przyszłości, Komunikacja w NGO i o NGO oraz Wyzwania fundraisera – wyzwania filantropa. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się kolejne panele: Wolontariat pracowniczy – jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i otoczenie społeczne, Czego nie ma w UDPPiW?, Idealny urząd dla NGO nie istnieje? – współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi, Wyzwania współczesności, kierunki rozwoju doradztwa kariery.

 

Późnym popołudniem odbyło się wręczenie nagród w ramach „Konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”. W kategorii „Najlepsza praca magisterska poświęcona społeczeństwu obywatelskiego” laureatką III miejsca została Pani magister Joanna Gryźlak. Laureatem II miejsca został Pan magister Wojciech Firek. I miejsce zajął Pan magister Mateusz Klakus. Wyróżnienie trafiło do Pana magistra Daniela Sjargi.

 

Z kolei w kategorii „Najlepszą pracę doktorska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” laureatką III miejsca została Pani doktor Ewa Gałka, a ex aequo pierwsze miejsce zajęły Pani dr Sywlia Wrona oraz Pani dr Aleksandra Belina.

 

Wtorkowe spotkanie zakończył Mini-koncert Lejdis Quartet.