Zakończenie tegorocznej konferencji NIW-CRSO „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku”

29 listopada, 2023

6. konferencja pt. „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” dobiegła końca. Ostatni dzień upłynął pod znakiem paneli dyskusyjnych oraz seminarium PROO dla think tanków.

 

Środowe spotkanie rozpoczął cykl paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich dotyczył „5 lat ustawy o KGW – bilans zmian”, a poprowadził go Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący grupy roboczej ds. organizacji społeczeństwa obywatelskiego przy Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Fundacja Instytut ART. W trakcie spotkania zostały poruszone bardzo ważne tematy m.in. dotyczące tego jak poprzednie 5 lat zmieniły wieś, a także co należałoby zmienić w ustawie, żeby Kołom Gospodyń Wiejskich było lepiej. W trakcie spotkania Pani Beata Młyńska z KGW Tarcze podsumowała ostatnie lata: „Przede wszystkim uzyskałyśmy osobowość prawną, wcześniej działałyśmy jako grupa nieformalna. Pozyskiwałyśmy środki z firm, zawsze lokalnie, poszukiwałyśmy jakieś osobowości prawnej. Teraz możemy jako koło gospodyń po prostu korzystać z pomocy finansowej (…), składać wnioski o różne dotacje i finansować nasze pomysły”. Z kolei Pani Marta Kopińska-Bogucka z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS wspomniała, że „Działalność kół na wsiach jest większa, coraz więcej ludzi się angażuje i ma ciekawe pomysły”. Uczestnicy panelu wyrazili również obawy, że wiele Kół Gospodarstw Wiejskich może przestać istnieć, jeśli nie zostaną prowadzone zmiany i ułatwienia w ich funkcjonowaniu. Uczestnicy zgodnie podkreślili również, że należałoby wprowadzić zmiany w księgowości, ścieżce rejestracji, jednolite dla całej Polski statuty wzorcowe i edukację dla pełnomocników.

 

W tym samym czasie odbył się również panel: „Zarządzanie instytucją publiczną – wyzwania dla NIW”, który poprowadziła dr Weronika Najda, Fundacja Warsaw Talks Initiative. Z kolei ostatni z paneli „1,5% zamiast 1% PIT – które OPP na tym zyskały?” koordynowała Martyna Leciak, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Uczestnicy spotkania mogli również wziąć udział seminarium dla think tanków pt.: „Jak współpracować ze środowiskiem akademickim?”, który poprowadził dr hab. Michał Łuczewski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski.

 

Wczesnym popołudniem odbył się drugi cykl paneli dyskusyjnych. Tym razem uczestnicy wzięli udział m.in. w panelu: „Terapia w procesach edukacji, wsparcia oraz inkluzji społecznej młodzieży”, który poprowadzili Jarosław Szydłak ze Stowarzyszenia Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku i Anna Węgrzyn z Fundacji to NIE WSTYD. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy dotyczące m.in.: przemocy rówieśniczej, rozwoju technologicznego czy izolacji z powodu pandemii. Uczestnicy mogli również poznać odpowiedź na pytanie: Z czym mierzy się dzisiejsza młodzież czy jakie napotykają największe trudności.

 

Drugi panel należał do Marty Dietrich z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i nosił tytuł: „Stabilizacja zatrudnienia w NGO”. Ostatni panel tegorocznej konferencji dotyczył „Roli dyplomacji obywatelskiej w budowaniu pozycji Polski w świecie” a poprowadził go dr Damian Bębnowski z Fundacji im. J. Kurtyki.

 

Tegoroczną konferencję zakończył Michał Rulski, Z-ca dyrektora NIW-CRSO, który podziękował wszystkim uczestnikom spotkania.