8 372 sprawozdań OPP za 2018 rok zamieszczonych do 15 lipca

17 lipca, 2019

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego DZIĘKUJEMY 8 372 organizacjom pożytku publicznego, które w terminie, tj. do 15 lipca 2019 roku, zamieściły sprawozdania za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

 

Wiele organizacji czekało z zamieszczeniem sprawozdań do ostatniej chwili – aż 1 445 z nich uczyniło to terminowo, ale ostatniego dnia, czyli 15 lipca 2019 roku, podczas gdy można to było zrobić już od końca kwietnia.

 

 

Te organizacje, które nadal nie zamieściły sprawozdań za 2018 rok, powinny to zrobić jak najszybciej. Jeśli organizacja pożytku publicznego będzie uchylała się od tego ustawowego obowiązku, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wystąpi do sadu rejestrowego o pozbawienie takiej organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.

Przypominamy, że organizacje, które terminowo wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego za 2018 rok, będą uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku. Wykaz ten zostanie sporządzony na dzień 30 listopada 2019 roku i opublikowany TUTAJ do 15 grudnia 2019 roku.

Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, mają czas na zamieszczenie sprawozdań za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 2 grudnia 2019 roku (w tym roku 30 listopada przypada w sobotę, więc dlatego liczy się kolejny dzień roboczy).

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów związanych z zamieszczaniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl).