Otwarte spotkanie przedstawicieli NGO z dyrektorem NIW

17 maja, 2021

Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk weźmie udział w spotkaniu z wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi.

Organizatorem spotkania, które odbędzie się 24 maja 2021 r. w Poznaniu jest Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet.

Program spotkania:

– 11:30 – 13:00 – Prezentacja Wojciecha Kaczmarczyka – dyrektora NIW-CRSO nt. programów Narodowego Instytutu Wolności (NOWEFIO, PROO, ROHiS, UL, Korpus Solidarności wraz z dyskusją)

– 13:00 – 13:30 – Przerwa kawowa

– 13:30 – 15:00 – Indywidualne konsultacje z Wojciechem Kaczmarczykiem – dyrektorem NIW-CRSO

 

Lokalizacja: Poznań, ul. Ratajczaka 44 (3 piętro)

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego do 19 maja 2021r. do godz. 15:00,  https://forms.gle/kP5txrverjPiJYKZA

 

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości skorzystania z konsultacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu reżimu sanitarnego w biurze Fundacji Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego “Jeden Uniwersytet”