Adela Gąsiorowska powołana na stanowisko zastępcy dyrektora NIW-CRSO

27 czerwca, 2024

Adela Gąsiorowska nowa Wicedyrektor NIW CRSO

Wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Marek Krawczyk, na wniosek Michała Brauna, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, powołał Adelę Gąsiorowską na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu.

Adela Gąsiorowska to prawniczka, która specjalizuje się w tematyce organizacji pozarządowych, innowacji demokratycznych, partycypacji obywatelskiej i współpracy publiczno-społecznej. Od ok. 10 lat związana jest z sektorem pozarządowym. W 2023-2024 r. Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Współpracy z Partnerami Społecznymi. Od 2021 do 2024 r. członkini zarządu warszawskiej Kooperatywy Dobrze. Współpracowała z licznymi organizacjami społecznymi m.in. z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszeniem Amnesty International Polska

Adela Gąsiorowska jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony instytucji panelu obywatelskiego w polskim systemie polityczno-prawnym. Jest też autorką licznych publikacji naukowych i edukacyjnych oraz raportów dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i partycypacji obywatelskiej.