WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PRIORYTECIE 4 PROO

Prezentujemy wyniki wniosków w Priorytecie 4 PROO. Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować nowatorskie projekty w zakresie think tanków. W...

8 372 sprawozdań OPP za 2018 rok zamieszczonych do 15 lipca

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego DZIĘKUJEMY 8 372 organizacjom pożytku publicznego, które w terminie,...

„Jak wypromować projekt społeczny?” – webinarium w ramach Akademii NIW

Zastanawiasz się jak pozyskać uczestników do Twojego projektu? Myślisz jak skutecznie dotrzeć do swoich odbiorców? Chcesz usłyszeć jak inne organizacje...

ABC wolontariatu – nowy warsztat Akademii NIW!

Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach w ramach Akademii NIW pt. „ABC wolontariatu dla tych którzy jeszcze nigdy nie spróbowali”,...

Lipcowa aktualizacja wykazu opp – 1% za 2018 rok

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 12 lipca...

Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu: ocena formalna

Zapraszamy organizacje uczestniczące w Konkursie Uzupełniającym Programu Korpus Solidarności do zapoznania się z wynikami oceny formalnej. Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków...

Rekrutujemy do obsługi projektów – dołącz do zespołu, który realizuje nowe programy dla NGO

Rekrutujemy do zespołu, który ma za zadanie wdrażanie nowych programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego i organizacji działających w sektorze pozarządowym, m.in. #PROO. Masz okazję...

Ostatnie dni na zamieszczenie sprawozdań OPP

W poniedziałek, 15 lipca, mija termin na zamieszczenie przez organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy,...

Regulamin Priorytetu 1 FIO 2020 – dziękujemy za udział w konsultacjach!

Ponad 100 uwag i rekomendacji, a także 7 propozycji na regranting tematyczny – to efekt trwających przez 2 tygodnie konsultacji...

„Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego zapraszają do udziału w konferencji pt. „Umiejętności...