Lipcowa aktualizacja wykazu opp – 1% za 2018 rok

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 12 lipca...

Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu: ocena formalna

Zapraszamy organizacje uczestniczące w Konkursie Uzupełniającym Programu Korpus Solidarności do zapoznania się z wynikami oceny formalnej. Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków...

Rekrutujemy do obsługi projektów – dołącz do zespołu, który realizuje nowe programy dla NGO

Rekrutujemy do zespołu, który ma za zadanie wdrażanie nowych programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego i organizacji działających w sektorze pozarządowym, m.in. #PROO. Masz okazję...

Ostatnie dni na zamieszczenie sprawozdań OPP

W poniedziałek, 15 lipca, mija termin na zamieszczenie przez organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy,...

Regulamin Priorytetu 1 FIO 2020 – dziękujemy za udział w konsultacjach!

Ponad 100 uwag i rekomendacji, a także 7 propozycji na regranting tematyczny – to efekt trwających przez 2 tygodnie konsultacji...

„Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego zapraszają do udziału w konferencji pt. „Umiejętności...

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby NIW-CRSO (1/PN/2019)

1/PN/2019 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przedmiotem zamówienia...

FIO Lokalnie – trwają jeszcze nabory w konkursach!

Przypominamy, że jeszcze trwają lub wkrótce się rozpoczną nabory ofert w kilku lokalnych konkursach FIO. Zachęcamy organizacje do zgłaszania swoich...

Ruszają konsultacje Regulaminów 3 konkursów!

W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie: pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 1b PROO, pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 2a...

Rusza Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu!

Program Korpus Solidarności ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu! To ostatni dzwonek, aby stać się...