Już są – wyniki FIO 2019

Na ten moment czekało ponad 3 tys. organizacji! Poniżej publikujemy listy rankingowe dla poszczególnych priorytetów. W tegorocznej edycji FIO złożono...

Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych – startuje Priorytet 5 PROO!

Uruchamiamy kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem nasze działania kierujemy do organizacji...

Priorytet 3 i 4 PROO: wnioski ocenione formalnie!

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 i 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich! Łącznie złożono 356 wniosków (223...

Konferencja nt. współpracy samorządów z III sektorem – program

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania 3 kwietnia 2019 r., Łódź Konferencja „Współpraca samorządu terytorialnego z...

Ogłoszenie KPRM – nabór ekspertów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),...

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2019 już dostępne

W czwartek 24 stycznia br. opublikowaliśmy wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2019. Zgodnie z regulaminem oferentom przysługiwała...

Ocena formalna PROO 1a zakończona

Mamy dobre wiadomości dla wszystkich, którzy złożyli wnioski w konkursie w ramach Priorytetu 1a PROO. Wszystkie wnioski poddaliśmy ocenie formalnej....

Konferencja nt. współpracy samorządów z III sektorem – rejestracja zakończona

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania 3 kwietnia 2019 r., Łódź   W związku z bardzo...

Marcowa aktualizacja wykazu opp – 1% za 2018 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od...

PROO Priorytet 1a – przedłużony termin składania wniosków

Ze względu na zgłoszenia spływające do nas w ciągu ostatnich 12 godzin od organizacji mających problemy z założeniem konta w SOD...