Ważne! NIW-CRSO jako administrator danych osobowych w projektach FIO

Prezentujemy oficjalne stanowisko Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie jego roli, jako administratora danych osobowych w...

Nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Harcerskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli...

Sprawozdanie – FIO 2017

Prezentujemy sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, które zostało przyjęte we wrześniu przez Komitet Sterująco-Monitorujący Programu. W "Sprawozdaniu...

PROO – konsultacje społeczne regulaminów

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminów konkursów w ramach Priorytetów 3, 4 i 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Do...

Przełomowy moment dla III sektora: nowe programy dla organizacji pozarządowych

„Korpus Solidarności” i „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych” to dwa nowe programy przyjęte dzisiaj przez rząd. Obok...

Rekrutujemy: dołącz do zespołu Korpusu Solidarności

Kompletujemy zespół Biura Programu Korpusu Solidarności i czekamy na Wasze zgłoszenia jeszcze tylko 2 dni! Poszukujemy 2 osób na stanowisko:...

Szukamy wykonawców badań i analiz ewaluacyjnych

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie założeń i przeprowadzenie badania/analizy wybranego obszaru Programu FIO oraz sporządzenie z niego raportu. Zakres...

Rekrutujemy do Biura Organizacyjnego

Nasz Instytut ciągle się rozwija, więc szukamy rąk do pracy! Jeśli jesteś osobą z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej...

PROO – zaczynamy konsultacje społeczne regulaminu!

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu dotyczącego Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad...

Nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli...