Lipcowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w 22 lipca...

Nabór do KSM Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

Zostań ekspertem NIW-CRSO!

Rozpoczynamy nabór kandydatów na ekspertów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, których zadaniem będzie ocena merytoryczna wniosków składanych...

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU COVID-19

W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, zgodnie...

Rada Ministrów przyjęła Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Rozwój istniejących Uniwersytetów Ludowych, rewitalizacja ich koncepcji wychowawczej oraz tworzenie nowych placówek, to kilka z celów Programu powstałego na wniosek...

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PRIORYTECIE 4 PROO 2020

Prezentujemy wyniki wniosków w Priorytecie 4 PROO Edycja 2020. Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować nowatorskie projekty w zakresie think...

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PRIORYTECIE 3 PROO 2020

Prezentujemy wyniki wniosków w Priorytecie 3 PROO Edycja 2020. Gratulujemy organizacjom, które będą z nami współtworzyć nowatorskie rozwiązania w obszarze...

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – zmiana terminu konferencji

  Konferencja zaplanowana początkowo na 12 marca, a następnie na 2 lipca odbędzie się w nowym terminie. Organizatorzy planują zorganizować...

Wyniki oceny wniosków – PROO 2a

Przedstawiamy wyniki konkursu PROO 2a, edycja 2019-2020. W ramach konkursu zostało złożonych 175 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji...

Czerwcowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 4...