Wydłużony termin zamieszczenia sprawozdań za 2020 rok w bazie sprawozdań OPP

  Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania za 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 października 2021 roku. Przewodniczący Komitetu do spraw...

Debata pt. „NGO – krajobraz po pandemii”

20 maja o godz. 17.00 dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk weźmie udział w dyskusji pt. „NGO – krajobraz po pandemii. Organizacje...

Wizyta wicepremiera i dyrektora NIW na uniwersytecie ludowym w Łebie

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wicepremier prof. Piotr Gliński oraz dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk 18 maja wzięli udział w spotkaniu...

Otwarte spotkanie przedstawicieli NGO z dyrektorem NIW

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk weźmie udział w spotkaniu z wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi. Organizatorem spotkania,...

Konkurs!

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu! Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy...

Wyniki oceny merytorycznej Konkursu Uzupełniającego Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]: woj. podkarpackie i woj. zachodniopomorskie

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej Konkursu Uzupełniającego na Partnerów Regionalnych Korpusu Solidarności! Sprawdź, kto został wybrany do realizacji działań na terenie...

Majowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 10...

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Programu NOWEFIO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW,...

PROO 1A wyniki wniosków wstępnych

Ogłoszenie wyników oceny wniosków wstępnych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych...

PROO 2A wyniki konkursu

Przedstawiamy wyniki konkursu PROO 2a edycja 2021 W ramach PROO 2a edycja 2021 zostało złożonych 160 wniosków. Organizacje ubiegały się o...