Przypomnienie o terminie zakończenia naboru wniosków wstępnych PROO 2021 – Priorytet 1a

Przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia naboru wniosków wstępnych w ramach Priorytetu 1a, edycja 2021 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na...

Procedura oceny ofert w Korpusie Solidarności

Trwa ocena merytoryczna ofert złożonych w ramach konkursów Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu, edycja 2021-2023 oraz Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu, edycja...

Gala Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” – edycja 2020

„Radość wymaga wysiłku” (B. Skrzyński) Podczas gali finałowej V edycji Nagrody Prezydenta RP ,,Dla Dobra Wspólnego” wyróżniono laureatów w czterech...

Lutowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu...

Zakończenie pracy Weroniki Najdy na stanowisku Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO

Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński przyjął wczoraj rezygnację Weroniki Najdy i z dniem 31...

Onet musi zamieścić sprostowanie na temat NIW

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2021 r. oddalił apelację Redaktora Naczelnego portalu informacyjnego Onet.pl od wyroku...

Ruszają konkursy w ramach PROO!

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030...

Konsultacje społeczne Regulaminu NOWEFIO 2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminów konkursu na rok 2021 w...

Styczniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu...

NIK pozytywnie ocenia działalność NIW-CRSO!

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła współpracę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi. W swoim wystąpieniu...