FIO 2019 – Przewodnik Beneficjenta

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które uzyskały dofinansowanie z edycji 2018 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich! Teraz czas na realizację zgłoszonych projektów. Żeby ułatwić...

Zostało już tylko kilka dni na złożenie sprawozdań przez OPP!

Organizacje pożytku publicznego powinny zamieścić zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za 2017 rok w bazie sprawozdań...

Sukces kampanii #gotowinaRODO

NIW-CRSO od kwietnia realizuje kampanię edukacyjną „Gotowi na RODO”, do tej pory przeszkoliliśmy ponad 900 działaczy NGO, podręcznik przygotowany specjalnie...

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie

Zastępca dyrektora NIW-CRSO Piotr Krygiel, uczestniczył 27 czerwca w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Przedstawił uczestnikom m.in. cele, plany...

Spotkanie wojewódzkich pełnomocników ds. społeczeństwa obywatelskiego

26 czerwca w Opolu odbyła się konferencja „15-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oczekiwane kierunki zmian”. Wśród...

#gotowinaRODO: Toruń

22 czerwca spotkaliśmy się w gościnnych progach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W szkoleniu, które prowadził dyrektor Piotr Drobek z Urzędu...

#gotowinaRODO: Bydgoszcz

W Bydgoszczy spotkaliśmy się w Fundacji Wiatrak. W szkoleniu 21 czerwca w Fordonie w Bydgoszczy wzięło udział prawie 60 społeczników....

Posiedzenie Rady NIW-CRSO

Drugie posiedzenie Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się 19 czerwca w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady...

NIW-CRSO gościem „Akademii Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa”

W dniach 15-16 czerwca 2018 r. w Piątnicy odbyła się „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie...

Portal ngo.pl przedstawia opinie ekspertów FIO 2018

Portal ngo.pl poprosił trzech ekspertów tegorocznego konkursu FIO o podzielenie się opinią na temat organizacji tegorocznego konkursu, procesu oceny wniosków...