Webinarium dot. naboru wniosków w konkursie PROO 1b

W najbliższy piątek 24 kwietnia o godz. 11.00 odbędzie się webinarium dotyczące naboru wniosków w konkursie PROO 1b „Dotacje na wkład...

PROO 2a ocena formalna zakończona

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO 2a 2019-2020. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Wszystkie ze 175 wniosków...

Tarcza dla kultury – rozwiązania dla NGO

Tarcza antykryzysowa dla III sektora obejmuje również wszystkie instytucje kultury, które działają w formie prawnej stowarzyszenia lub fundacji. Zachęcamy organizacje,...

Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań

W ślad za zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, dotyczącą objęcia organizacji pozarządowych tarczą antykryzysową, przedstawiamy 19...

Webinarium „Jestem nową OPP”

Nawet podczas epidemii 3. sektor działa na rzecz dobra wspólnego. Zapraszamy do udziału w webinarium pn. „Jestem nową OPP”, które odbędzie...

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Priorytetu 2a

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Priorytetu 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych, edycji 2019-2020 Programu Rozwoju Organizacji...

Karty oceny merytorycznej FIO 2020 już dostępne

W Systemie Obsługi Dotacji udostępniliśmy karty oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu Programu FIO, edycja 2020.  Zapraszamy organizacje uczestniczące...

Startuje PROO 1b. – projekty międzynarodowe

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w...

Kwietniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 7...

Rząd rozszerza tarczę antykryzysową dla 3 sektora

Rząd przyjął pakiet kolejnych propozycji dla organizacji pozarządowych w związku z zagrożeniem COVID-19. Do działań osłonowych, obejmujących m.in.: wsparcie organizacji...