My chcemy logo! – konkurs na logotypy programów społeczeństwa obywatelskiego

Jako instytucja zarządzająca programami służącymi rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, chcemy by charakteryzowały się one spójnością nie tylko celu, ale i wizualną....

Zapytanie ofertowe ws. kompleksowego przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) NIW-CRSO

Planujemy zlecenie usługi w zakresie kompleksowego przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) NIW-CRSO. NIW-CRSO jest nowo powstałą instytucją sektora finansów...

PROO: nowy program dla organizacji pozarządowych

Rada Ministrów przyjęła nowy, przełomowy program dla organizacji pozarządowych. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – czyli PROO – to pierwszy program...

Zostań członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego!

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne uprawnione podmioty do zgłaszania...

FIO 2019 – Przewodnik Beneficjenta

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które uzyskały dofinansowanie z edycji 2018 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich! Teraz czas na realizację zgłoszonych projektów. Żeby ułatwić...

Zostało już tylko kilka dni na złożenie sprawozdań przez OPP!

Organizacje pożytku publicznego powinny zamieścić zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za 2017 rok w bazie sprawozdań...

Sukces kampanii #gotowinaRODO

NIW-CRSO od kwietnia realizuje kampanię edukacyjną „Gotowi na RODO”, do tej pory przeszkoliliśmy ponad 900 działaczy NGO, podręcznik przygotowany specjalnie...

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie

Zastępca dyrektora NIW-CRSO Piotr Krygiel, uczestniczył 27 czerwca w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Przedstawił uczestnikom m.in. cele, plany...

Spotkanie wojewódzkich pełnomocników ds. społeczeństwa obywatelskiego

26 czerwca w Opolu odbyła się konferencja „15-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oczekiwane kierunki zmian”. Wśród...

#gotowinaRODO: Toruń

22 czerwca spotkaliśmy się w gościnnych progach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W szkoleniu, które prowadził dyrektor Piotr Drobek z Urzędu...