Regulamin Priorytetu 1 FIO 2020 – dziękujemy za udział w konsultacjach!

Ponad 100 uwag i rekomendacji, a także 7 propozycji na regranting tematyczny – to efekt trwających przez 2 tygodnie konsultacji...

„Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego zapraszają do udziału w konferencji pt. „Umiejętności...

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby NIW-CRSO (1/PN/2019)

1/PN/2019 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przedmiotem zamówienia...

FIO Lokalnie – trwają jeszcze nabory w konkursach!

Przypominamy, że jeszcze trwają lub wkrótce się rozpoczną nabory ofert w kilku lokalnych konkursach FIO. Zachęcamy organizacje do zgłaszania swoich...

Ruszają konsultacje Regulaminów 3 konkursów!

W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie: pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 1b PROO, pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 2a...

Rusza Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu!

Program Korpus Solidarności ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu! To ostatni dzwonek, aby stać się...

Partnerstwo dla Wolontariatu: wyniki oceny merytorycznej [Korpus Solidarności]

Kto został Partnerem Programu Korpus Solidarności? Wiele organizacji z całej Polski czeka na tę informację. Przedstawiamy Wam wyniki Konkursu! 18...

Zapraszamy na Warszawskie Seminarium Międzynarodowe!

Eksperci i praktycy z organizacji pozarządowych, departamentów i organizacji rządowych odpowiedzialnych za budowę społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, spotkają się...

Czerwcowa aktualizacja wykazu opp – 1% za 2018 rok

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 12 czerwca...

Przedłużony termin rejestracji na konferencję nt. 2.16 PO WER

Konferencja pt. „Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”...