Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych pod auspicjami Prezydenta RP

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych, organizowany pod auspicjami Prezydenta RP, to wydarzenie, które ma dać początek pracom nad integracją profesji...

Lutowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 11...

Zmiana w zapytaniu ofertowym – Przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+” informujemy, że...

Dołącz do naszego zespołu! Rekrutujemy na stanowisko ds. obsługi asystenckiej

Poszukujemy osoby, która jest gotowa podjąć się zadań na stanowisku: starszy specjalista / specjalista ds. obsługi asystenckiej Dyrektora Instytutu. Osoba...

Startuje ROHiS 2020!

Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Wnioski można składać...

PROO 1a – zapraszamy na webinarium informacyjne!

W związku z naborem wniosków w konkursie PROO priorytet 1 a – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, wszystkich zainteresowanych...

Poszukujemy członków Komisji Konkursowej FIO edycja 2020 Priorytety 2-4.

W związku z Zarządzeniem Dyrektora NIW-CRSO w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2020, Priorytety...

Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i...

Nowy rok z Akademią NIW. Widzimy się w Kaliszu!

Zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach Akademii NIW pt. Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska...

Konsultacje regulaminów PROO, edycja 2020 – priorytet 1b, 3, 4 i 5

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu regulaminów konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich...