Apel Dyrektora NIW-CRSO

11 lipca, 2022

Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk zwraca się z apelem do organizacji pozarządowych ws. Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu.

 

 

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu wynajmowało odpłatnie od 2016 roku pomieszczenia biurowe w Europejskim Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1. W wyniku rozstrzygnięcia nowego konkursu na najem lokali, władze ESC wypowiedziały umowę GSINR, a miejsce Stowarzyszenia zajęła Fundacja Widzialne – trójmiejska organizacja feministyczna.

 

 

Wprawdzie władze miasta wskazały inną lokalizację, jednak nie spełnia ona wymogów dostępności architektonicznej, co ma kluczowe znaczenie dla pracowników i interesariuszy Stowarzyszenia, ponieważ większość z nich porusza się na wózkach, o kulach lub ma inne problemy z narządami ruchu. GSINR zapewnia pomoc prawną, doradza w sprawach zdrowotnych oraz skutecznie pozyskuje pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Wobec zaistniałej sytuacji działalność Stowarzyszenia stoi pod znakiem zapytania, dlatego Dyrektor NIW-CRSO zwraca się do organizacji pozarządowych z apelem o pomoc w znalezieniu nowej siedziby dla Stowarzyszenia, która spełniałaby warunki dostępności architektonicznej. Podczas spotkania, które odbyło się 7 lipca, Wojciech Kaczmarczyk zadeklarował przedstawicielom GSINR pomoc w upowszechnieniu apelu o pomoc oraz przedstawił możliwości wsparcia finansowego Stowarzyszenia w ramach Priorytetu 5 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (wsparcie doraźne).

 

 

Wyrażamy szczerą nadzieję, że Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu już wkrótce znajdzie nową siedzibę, która będzie pozbawiona barier architektonicznych!

 

Informacje na temat możliwych form pomocy dla Stowarzyszenia prosimy kierować na adres: stowarzyszenie.s@wp.pl