Baza sprawozdań OPP – przerwa techniczna

29 sierpnia, 2018

W najbliższy piątek, 31 sierpnia, o godz. 10:00 rozpoczniemy przenoszenie bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego z serwerów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nasze serwery. W związku z tym przez prawie cały dzień baza będzie czasowo niedostępna.

Bazę uruchomimy ponownie tego samego dnia do godz. 23:00 na stronie www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp.

Po przeniesieniu baza nie będzie już dostępna na dotychczasowych stronach https://opp.mpips.gov.pl oraz http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl.

Przeniesienie bazy pozwoli na jeszcze sprawniejszą obsługę administracyjną zasobów. Zapewniamy, że baza zostanie przeniesiona w całości ze wszystkimi danymi.