Raporty i analizy

CAF: World Giving Index – Top Facts 2016

CAF: World Giving Index – Raport 2016

CAF: World Giving Index – Heatmap 2016

CBOS: Rozumienie patriotyzmu – komunikat z badań, 2008 r.

CBOS: Zaufanie społeczne – komunikat z badań, 2016 r.

FRDL: Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach, 2010 r. 

GUS: Działalność organizacji non-profit w 2016 r. – wyniki wstępne

GUS: Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca

GUS: Sektor non-profit w 2014 r.

GUS: Trzeci sektor w Polsce, 2014 r.

ISP: Organizacje strażnicze w Polsce – stan obecny, wyzwania, perspektywy, 2012 r.

ISP: Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, 2006 r.

ISP: Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, 2006 r., aneks 1

ISP: Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, 2006 r., Bibliografia

ISP: Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji pozarządowych w Polsce w 2015 r.

Piotr Krygiel: Raport – Aktywność obywatelska w Polsce – Co możemy zrobić?, 2015 r.

PTS: Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego, Raport badawczy, 2008 r.

Wojciech Jachimowicz: Prasa obywatelska w Polsce, 2017 r.

Materiały z Seminarium „Obywatele dla Niepodległej –  100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”, 20.02.2019 r.

Wprowadzenie merytoryczne do seminarium – prof. dr hab. Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski, NRR

Polskie wzory i tradycje samoorganizacji społecznej i obywatelskiej jako kapitał kulturowy i społeczny – dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP

Umiędzynarodowienie dziedzictwa ruchu społecznego i NSZZ „Solidarność” a rozwój inicjatyw na rzecz współpracy rozwojowej – prof. nadzw. dr hab. Galia Chimiak – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Polski Korpus Solidarności – Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Polska spółdzielczość od pierwszych lat niepodległości: mało znana historia samoorganizacji społeczno-gospodarczej – dr Adam Piechowski

Polityka wobec spółdzielczości w latach II RP i po 1989 r. – Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Podsumowanie merytoryczne – prof. dr hab. Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski, NRR

 

Materiały z konferencji „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy” zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny wspólnie z Komitetem do Spraw Pożytku Publicznego, 10.07.2019 r.

Prezentacje z konferencji

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 20 czerwca 2018 1:21:29
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 11 lipca 2018 12:00 00
Ostatnio modyfikował: Ewa Dzielnicka 25 września 2020 10:36:34