COVID 19: Informacja dla beneficjentów programów NIW: FIO, PROO, ROHiS i Korpus Solidarności

12 marca, 2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 otrzymujemy liczne pytania od beneficjentów programów realizowanych przez NIW-CRSO. Dotyczą one głównie zagrożenia w realizacji projektów, których istotnym elementem są bezpośrednie spotkania większych grup ludzi.

Rozumiejąc te wątpliwości i obawy, zachęcamy przede wszystkim do zachowania spokoju i stosowania się do aktualnych zaleceń władz, które są publikowane na stronach:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Jeżeli zostały zidentyfikowane ryzyka i osiągnięcie rezultatów projektu ze względu na obecną sytuację w kraju jest zagrożone, prosimy o kontakt z opiekunem projektu w NIW. W zależności od charakteru każdego zadania będziemy indywidualnie szukać rozwiązań, które umożliwią jak najpełniejsze osiągnięcie założonych efektów.