Czy FIO spełnia swój cel?

19 listopada, 2019

Przystąpiliśmy do realizacji badania pn. „Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania priorytetów I i IV Programu FIO na lata 2014-2020”. Badanie podzielone zostało na dwie części, pierwsza cześć dotyczy Priorytetu I „Małe inicjatywy”, a druga część dotyczy Priorytetu IV „Silne organizacje pozarządowe”.

Głównym celem pierwszej części badania jest pogłębiona analiza Priorytetu I obejmująca funkcjonowanie mechanizmu regrantingu oraz stopień w jakim realizacja projektów w ramach Priorytetu I przyczynia się do osiągnięcia celów Programu FIO. Natomiast część druga badania ma w głównej mierze na celu dokonanie pogłębionej analizy Priorytetu IV, obejmującej funkcjonowanie mechanizmów wspierania działań o charakterze systemowym oraz stopnia w jakim realizacja projektów w ramach Priorytetu IV przyczynia się do osiągnięcia celów Programu FIO.

Już wkrótce z Operatorami priorytetu 1, podmiotami które uzyskały wsparcie w ramach konkursów organizowanych przez Operatorów oraz organizacjami, które realizowały projekty w priorytecie 4 Programu FIO, skontaktują się przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za badanie: Infondo Sp. z o.o oraz Związku Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”.

Z góry dziękujemy wszystkim uczestnikom badań za poświęcony czas i zaangażowanie, pragniemy podkreślić, że Państwa pomoc jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania. Wyniki tego badania będą brane pod uwagę przy programowaniu kolejnej edycji Programu FIO.