Czy pandemia wpłynęła na finansowanie organizacji pozarządowych przez samorządy?

17 lutego, 2022

okładka raportu: "Finansowanie organizacji pozarzadowych przez jednostki samorzadu terytorialnego w 2020 i 2021 r."

Ukazał się raport z badania „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”, zrealizowanego na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przez think-tank obywatelski Fundacja M.A.P.A. Obywatelska wraz z Pomorską Pracownią Badań Obywatelskich.

 

W raporcie przedstawiono zmianę skali finansowania NGO przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2020 i 2021 w ramach programów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Co istotne: badaniami objęto wszystkie JST w Polsce (co ułatwiło przestrzenne odwzorowanie wyników na mapie Polski), zaś w samych analizach uwzględniono wskaźnik inflacji.

Raport w dużej mierze oddala obawy o ograniczenie finansowania trzeciego sektora ze źródeł samorządowych. Ponadto autorzy stwierdzają, że:

 

  • Nastąpiła stagnacja w rozwoju współpracy finansowej pomiędzy JST a sektorem obywatelskim.
  • Występuje duże zróżnicowanie w zapisach programów współpracy opracowywanych przez JST.
  • W zdecydowanej większości programów współpracy brak klarownego podziału środków na poszczególne obszary pożytku publicznego.
  • Konieczne jest przygotowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiających systematyczne zbieranie, agregowanie i analizowanie danych na temat programów współpracy samorządu z trzecim sektorem.

 

Kompletny raport jest dostępny tutaj.

Zachęcamy do lektury!