„Czyń dobro: Gala Wolontariatu Korpusu Solidarności” za nami!

6 grudnia, 2023

 

Korpus Solidarności to rządowy program, przygotowany z myślą o wolontariuszach, koordynatorach wolontariatu i tych wszystkich, którym bliska jest idea wolontariatu. W Korpusie istotnym jest dbanie o dobrą współpracę wolontariusza z organizacją pozarządową, aby przebiegała ona profesjonalnie i przynosiła obopólną satysfakcję. Dobra współpraca jest szczególnym wyzwaniem w przypadku wolontariatu systematycznego, gdzie bardzo ważne jest utrzymanie motywacji wolontariuszy w długofalowej perspektywie.

Dziękujemy wszystkim Laureatom oraz osobom nominowanym w konkursie!

 

W konkursie nagrodzeni zostali:

 

Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2023:

 

 • Agnieszka Gąsiorowska – Laureatka I miejsca w konkursie Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności Fundacja Brama Epok
 • Katarzyna Anders – Laureatka II miejsca ex aequo w konkursie Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności ex aequo Stowarzyszenie Amazonek Osób z Chorobą Nowotworową w Zgorzelcu
 • Janusz  Mucharski – Laureat II miejsca ex aequo w konkursie Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio
 • Wiesława Kwaterska – Laureatka III miejsca w konkursie Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Małgorzata Olczyk – Wyróżnienie w konkursie Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie

Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2023:

 

 • Małgorzata Grosfeld – Laureatka I miejsca ex aequo w konkursie Koordynator Roku Korpusu SolidarnościStowarzyszenie Mudita
 • Andrzej Kobiałka – Laureat I miejsca ex aequo w konkursie Koordynator Roku Korpusu SolidarnościZespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
 • Adrianna Kaszuba – Laureatka II miejsca ex aequo w konkursie Koordynator Roku Korpusu SolidarnościFundacja Mam Pomysł
 • Marcin Rechulicz – Laureat II miejsca ex aequo w konkursie Koordynator Roku Korpusu SolidarnościStowarzyszenie Czajnia
 • Dorota Korżyk – Laureatka III miejsca ex aequo w konkursie Koordynator Roku Korpusu SolidarnościKoło Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej
 • Agnieszka Pawelczyk – Laureatka III miejsca ex aequo w konkursie Koordynator Roku Korpusu SolidarnościMuzeum Wsi Opolskiej w Opolu