Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości
Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości

Publikacja powstała z okazji 5-lecia istnienia Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pierwszej rządowej agencji wykonawczej odpowiedzialnej za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu w Polsce. Teksty składające się na książkę opracowali uznani naukowcy oraz czołowi praktycy sektora pozarządowego, reprezentujący różne obszary działalności społecznie użytecznej. Tematycznie i stylistycznie bogate opracowania stanowią bez wątpienia świadectwo stanu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: nie tylko opisują bogactwo inicjatyw podejmowanych dzięki wsparciu NIW-CRSO, ale też wskazują problemy niesione przez zmieniającą się niezwykle dynamicznie rzeczywistość oraz proponują sposoby ich rozwiązania.
Zarówno teksty historyczno-teoretyczne, jak i te odnoszące się do praktykowania społeczeństwa obywatelskiego, mimo swojej różnorodności i wieloaspektowości, układają się w spójną całość, którą niejako podsumowuje zapis debaty, który również znalazł się w książce: Sektor obywatelski po kryzysie (pandemii) – szanse i zagrożenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorzy tekstów proponują także wątki dotychczas nieobecne lub rzadko podejmowane w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, np. dyplomacja obywatelska, zawodność prostych klasyfikacji danych i potrzeba stosowania innowacyjnych metodologii w badaniu tego sektora.