Kapitały Żelazne
Kapitały Żelazne

Kapitały żelazne mogą być dla polskich organizacji nowym źródłem finansowania ich działalności. Już od wielu lat mówi się o tej metodzie zarabiania pieniędzy, teraz przyszedł czas na działanie. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego stworzył w ostatnich latach szereg zachęt, których nigdy wcześniej nie było: nie tylko dofinansowuje przygotowania fundacji i stowarzyszeń do zakładania kapitałów żelaznych, ale zapowiedział też dotacje do samych kapitałów. To jakby przenieść się o 10 lat w przyszłość, bo bez funduszy z programu PROO 2A pewnie co najmniej tyle czekalibyśmy jeszcze, aż organizacje utworzą własne kapitały.

Czy jednak społeczeństwo zaakceptuje sytuację, w której kojarzone dotąd z biedą organizacje mają kilku- czy kilkudziesięciomilionowe inwestycje i wyglądają na bogatsze niż wiele firm? To się okaże, ale pewne jest, że tego właśnie oczekują potrzebujący: chcą zaufać, że pomoc, którą otrzymują, nie skończy się z dnia na dzień. To właśnie ze względu na beneficjentów organizacje powinny zakładać kapitały żelazne i podnosić swoją stabilność finansową. Tylko wtedy zespoły realizujące działalność misyjną mogą rzeczywiście skupić się na służbie zamiast martwić się ciągle o własne bezpieczeństwo i niezapłacone czynsze. Pozwólmy organizacjom sprawdzić się nie tylko w warunkach wiecznego niedostatku, ale także wtedy, gdy mają jasne widoki na dalsze działanie i rozwój. Duzi darczyńcy najchętniej wspierają takie właśnie organizacje: z mocnym wizerunkiem, zatrudnia- jące dobrych specjalistów i działające na dużą skalę. Po prostu dużym jest bardziej po drodze z dużymi, a bogatym z bogatymi.

Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje dla zarządów i fundraiserów rozważających lub planujących utworzenie kapitałów żelaznych. Nie jest ona podręcznikiem, ale mamy nadzieję, że będzie pomocna dla tych, którzy nie mają czasu lub możliwości, by szukać wskazówek w źródłach obcojęzycznych. Pisząc ten tekst, dzielimy się tym, czego nauczyliśmy się w Polsce i za granicą od konsultantów i organizacji mających doświadczenie na tym polu. Mamy nadzieję, że już niedługo będzie można napisać nową publikację na ten temat, bazując wyłącznie na sukcesach tych, którzy dziś zainspirują się tymi informacjami i wraz z darczyńcami zbudują kapitał żelazny dla swoich organizacji.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich